(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Українські видавництва – харчовикам. Вип.3

663

Н73

Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2010 р/ ред. О.І.  Черевко та ін; М-во освіти і науки України,Департамент промисловості Мінагрополітики України,Харківський державний університет харчування та торгівлі,ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". - Харків: ХДУХТ, 2010. - 396 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст

У збірнику тез розглянуто питання та проблеми дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування, контролю якості та безпеки харчових продуктів. Нові підходи щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

 

​​​​​​664.6

Х56         

Хліб наш насущний. Використання хліба в українських обрядах і звичаях/ упоряд.: М. Ткач,  Н. Данилевська. - К.: Укр. центр духовної культури, 2003. - 220 с.: іл. - Бібліогр.: с.217-219 . - ISBN 966-628-059-0

Книга висвітлює приклади традиційного використання хліба як головного символу добробуту й життя людини в українському побуті, в народних звичаях та обрядах календарного та родинного циклів. Подано нарис про історію створення і розвиток київських хлібопекарень, хлібокомбінатів та хлібозаводів, які в 1983 році  об'єдналися в акціонерне товариство "Київхліб". Подаються цікаві ілюстрації та список використаної літератури.

 

 

 

664.6

Т38

Технологічне устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв: підручник/ В.Ф. Петько, О.І. Гапонюк, Є.В. Петько, А.В. Ульяницький; за ред. д-ра техн. наук проф. О.І. Гапонюка. - Київ: Центр учбової літератури, 2007. - 432 с: рис., табл.

Подано принципи дії і правила експлуатації технологічного устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв. Наведено методику технологічного і силового розрахунків технологічного устаткування названих галузей, а також технічні характеристики деяких технологічних машин і апаратів.

 

 

 

663

У 67

Управління якістю переробних і харчових виробництв: навч.посіб./ О.В. Богомолов, О.М. Сафонова, О.І. Шаповаленко и др. - Харків: Еспада, 2006. - 294 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.294

Розглянуто питання технології переробки сільськогосподарської сировини і регулювання якості на різних технологічних етапах. Подано структурований матеріал про властивості сировини, що переробляється, її взаємодію і вплив на режими виробничих операцій. Показано шляхи регулювання якості та безпечності продукції переробної та харчової галузей.

Добавил: CNTB, 07.12.2018, в категорию Віртуальні виставки
Просмотров: 6 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0