(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Українські видавництва – харчовикам. Вип.2

663

Л 72      

Лозовський, А.П.

Основи технологічного проектування промислових підприємств переробних галузей: навч. посіб./ А.П. Лозовський, О.М. Іванов, Т.В. Самойленко. - Суми: Університетська книга, 2017. - 320 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.315-319.- Корот. термін. слов.: с.302-314. - ISBN 978-966-680-723-9

У посібнику викладено основи технологічного проектування процесів переробки сировини рослинного та тваринного походження. Висвітлені питання щодо характеристики та оцінки традиційних та прогресивних технологій та методології  їх розробки. Наведено основні аспекти проектування та техніко-економічного обгрунтування переробних підприємств та підприємств консервної промисловості з урахуванням норм і правил нормативно-технічної документації та галузевих держстандартів.

 

663

М 47

Меліх, О.О. Стратегія територіально-виробничої оптимізації харчової промисловості регіону: проблеми теорії і практики: моногр./ О.О. Меліх; М-во освіти і науки України, Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: Астропринт, 2015. - 321 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.286-307 . - ISBN 978-966-927-051-1

Монографія містить результати досліджень сучасного стану, адаптивних властивостей, економічних проблем управління підприємствами харчової промисловості. Надано пропозиції щодо покращення управління підприємствами з виробництва харчових продуктів і напоїв з урахуванням їх територіального розміщення, зв'язку з сільськогосподарськими постачальниками продовольства, експортними можливостями реалізації готової продукції, історичними особливостями розвитку по регіонах. Обгрунтовано різні методичні підходи до розробки стратегій харчових підприємств в кризових і в стабільних умовах господарювання.

 

637.1

М59

Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи/ О.М. Бергілевич, В.І. Семанюк, В.В. Касянчук та ін. - Суми: Університетська книга, 2010. - 319 с.: рис. - Бібліогр.: с.310-315. -  Слов. термінів: с.316-319

У посібнику узагальнено відомості із систематики, морфології та біологічних властивостей мікроорганізмів молока й молочних продуктів, висвітлено роль мікроорганізмів у формуванні їх якості та безпечності.

 

 

 

637                                                            

П12

Павелко, В.І. Теплозабезпечення підприємств м'ясопереробної та молокопереробної галузей промисловості: навч. посібник/ В.І. Павелко. - Вінниця: Нова Книга, 2007. - 210 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.209-210

У посібнику викладені основи методики розрахунку систем теплозабезпечення підприємств м'ясо- і молокопереробних галузей промисловості та раціонального енергозбереження на них. Розрахований на студентів вузів.

 

 

 

664.6

І-46       

Ільіна, С.Б.   Контролінг процесів господарської діяльності в харчовій промисловості: навч. посіб./ С.Б. Ільіна, Т.С. Журба; М-во освіти і науки України. - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 592 с.: табл. - Бібліогр.: с. 458-460

У навчально-практичному посібнику пропонується комплексна  інтегрована система контролінгу на підприємствах харчової промисловості, склад та організація стратегічного і оперативного планування, бюджетування на підприємстві. Для поглиблення засвоєння матеріалу після теми пропонується навчальні кейси та індивідуальні завдання. Призначений для студентів економічних спеціальностей внз, а також бухгалтерів, контролерів, менеджерів.

Добавил: CNTB, 29.11.2018, в категорию Віртуальні виставки
Просмотров: 9 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0