(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Українські видавництва – харчовикам. Вип.1

663.2

В15

Валуйко, Г.Г. Технологія вина: Підруч.  для студентів вузів/ Г.Г. Валуйко; Мін-во освіти і науки України; НУХТ. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 588 с. - Бібліогр.: с. 581-582.

У підручнику "Технологія вина" наведена історія розвитку виноградарства й виноробства у світі, на Україні і в Криму. Приведена класифікація вин та їх біологічне значення в житті людини, а також основні поняття по дегустації всіх типів виноградних вин. Основна увага в підручнику приділена технології виноградного сусла, хімізму і механізму спиртового і яблучно-молочного бродіння, технології столових, міцних і десертних вин, технології шампанських та ігристих вин, технології коньяку, а також питанням стабілізації виноградних вин.

663

Д 46

Димань, Т.М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів: підруч./ Т.М. Димань, Т.Г. Мазур. - Київ: Академія, 2011. - 519 с.: рис., табл. - (Альма-матер). - Термінолог. слов.: с. 514-517. - ISBN 978-966-580-346-1

 В підручнику викладені відомості про джерела потрапляння в організм людини шкідливих речовин, механізм їх руйнівної сили і способи протидії їм. Розглянуто теоретико-методологічні засади харчової безпеки, подані характеристики шкідливих речовин, компонентів,  що потрапляють до харчових продуктів (металічні забруднення. радіонукліди, пестициди. мікотоксини, антибіотики, БАДи, генетично модифіковані джерела харчових продуктів та інші).

 

663.4

Д66

Домарецький, В.А.             Технологія солоду та пива: підручник для студ. вищ. закл. освіти, що навчаються за спец. "Технологія бродильних виробництв і виноробства"/ В.А. Домарецький; В.А. Домарецкий . - К.: "Урожай", 1999. - 544 с.: іл.. - Бібліогр.: с.535-537

У підручнику  наведено біохімічний і хімічний склад кінцевого продукту - пиву й основних видів сировини для його виробництва. Розглянуто найважливіші принципи математичного моделювання найбільш енергоємних процесів із використанням комп'ютерної техніки. Технологію пивного сусла та пива описано як за класичною, так і за прогресивною схемами.

 

 

664.8

Г 52

Гладушняк, О.К. Технологічне обладнання консервних заводів: підруч. для студ. ВНЗ/ О.К. Гладушняк. - Херсон: Грінь Д.С., 2015. - 348 с.: рис. - Бібліогр.: с.347 . - ISBN 978-617-7243-92-1

В підручнику описано технологічне обладнання консервних виробництв за останніми досягненнями науки і техніки. Наведені конструкції, будова, принцип дії машин, апаратів і потоково-модернізованих ліній консервного виробництва. Розглядаються технологічні процеси та обладнання, що забезпечують: миття сировини та споживчої тари; сортування та калібрування сировини; очищення та відокремлення їстівних та неїстівних тканин сировини; подрібнення різних продуктів; пресування для виготовлення рідкої фази та наповнення споживчої тари продуктами, які консервуються.

663

Г 65

Гончаренко, Б.М. Автоматизація виробничих процесів харчових технологій: підруч./ Б.М. Гончаренко, А.П. Ладанюк; НУХТ. - К.: НУХТ, 2014. - 530 с.: рис. - Бібліогр.: с.524-526 . - ISBN 978-966-612-163-2

Розглянуто основи метрології та вимірювальної техніки, принципи побудови схем автоматичного контролю й керування, принципи дії, технічні та метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів і приладів контролю температури, тиску, витрати рівня, складу й фізично-хімічних властивостей речовин, основи проектування автоматизованих систем різного рівня та призначення. Висвітлено основи теорії автоматичного керування, алгоритми й об'єкти керування, методи моделювання систем керування, проблеми стійкості та якості систем автоматичного керування. Розглянуто основи сучасних мікропроцесорних засобів та комп'ютерно-інтегрованих систем на базі мереж.

 

Добавил: CNTB, 23.11.2018, в категорию Віртуальні виставки
| Теги: Українські видавництва – харчовикам
Просмотров: 8 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0