(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Технологія виробництва майонезів та маргаринів

ДСТУ 4560:2006 Майонези. Правила приймання та методи випробування. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 30004.2-93); чинний від 2008-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 16 с. - (Національний стандарт України).

 

 

 

 

 

 

 

 

ДСТУ 4487:2015 Майонези та майонезні соуси. Загальні технічні умови/ Т. Бевзюк, П. Петік, О. Мазаєва, Л. Радченко; УкрНДІОЖ НААН, Технічний комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки" (ТК 86), Асоціація "Укроліяпром". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 4487:2005; чинний від 2016-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2015. - 21 с: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 20.

 

 

 

 

 

 

 

ДСТУ EN 1528-1-2002.       Продукти харчові жирові. Визначання пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ): Ч.1. Загальні положення (EN 1528-1:1996, IDT). - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 01.10.2003. - К.: Держспоживстандарт України, 2003. - 14 с. - (Національний стандарт України).

 

 

 

 

 

 

 

 

664.3

А 86

Арутюнян, Т.В. Технологія маргарину та майонезу з використанням пророщених злаків: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.06/ Т.В. Арутюнян; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". - Х., 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі запропоновано технологію отримання ферментно модифікованих пшеничних солодів та багатофункціональних стабілізуючих компонентів для стабілізації емульсій маргарину і майонезу. Підтверджено принципову можливість стабілізації маргаринових емульсій ферментно модифікованим пшеничним солодом, проведено комплексну оцінку органолептичних та фізико-хімічних властивостей отриманих модельних сумішей маргаринів.

 

 

665

А86

Арутюнян, Н.С. Рафинация масел и жиров: Теоретические основы, практика, технология, оборудование/ Н.С. Арутюнян, Е.П. Корнена, Е.А. Нестерова. - СПб.: ГИОРД, 2004. - 288 с.: ил. - Библиогр.: с.276-277

В книге изложены теория, практика, технология, описана работа оборудования, приведены научные и практические основы промышленных процессов рафинации масла и жиров. Приведены сведения о составе и свойствах масел и жиров, расходных материалах и новом технологическом оборудовании.

 

 

 

665

Э41

Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки. Качество и безопасность: учеб.-справ. пособие/ Е.П. Корнена, І.В.  Бичко , С.А. Калманович, Е.В. Мартовщук и др;  под общ. ред. В.М. Позняковского. - Новосибирск: Сиб.  унив.  изд-во, 2007. - 272 с.: табл. - (Экспертиза пищевых продуктов и продовольственного сырья)

Пособие содержит наиболее полный учебно-справочный материал по вопросам качества, безопасности и экспертизе масел, жиров и продуктов их переработки. Представлена следующая информация по рассматриваемой группе пищевых продуктов: классификация, термины и определения, ассортимент и товароведная характеристика, технология производства, экспертиза качества и безопасности, упаковка , маркировка и хранение.

 

664.3

П19

Паска, М.З. Технологія тваринних жирів: навч.-метод. посібник/ М.З. Паска. - Львів: Добра справа, 2010. - 134 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.120-122. - Глосарій (тлумач. слов.): с.123-129. - Предмет. покажч.: с. 130-134.

У навчально-методичному посібнику викладено основні питання контролю якості тваринного жиру, описано зміни, які відбуваються у харчових жирах під час зберігання. Особливу увагу приділено впливу жирно-кислотного складу на властивості та тривалість зберігання харчових жирів, а також виявленню надлишкової кількості антиоксидантів у жирах, санітарно-гігієнічним вимогам до цеху харчових тваринних жирів. Виявлено вплив сировини на формування асортименту, якість та харчову цінність топленних жирів. Посібник розрахований для студентів вузів.

Добавил: CNTB, 26.03.2018, в категорию Віртуальні виставки
| Теги: Технологія виробництва майонезів та
Просмотров: 106 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0