(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Технологія продуктів дитячого та функціонального харчування

664.8

Д49

 Дитяче харчування : перспективи розвитку та інноваційні технології. Друга спеціалізована наук.- практ. конф. в рамках XVII Міжнар. Форуму товарів і послуг для дітей "Baby Expo", 9 вересня 2014 р., м. Київ: зб. праць/ ред. колегія: О.І. Куць,  С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики та продовольства України. - К., 2014. - 124 с. - Бібліогр. в кінці ст.

            У збірнику розглянуті питання перспектив розвитку і удосконалення технологій у сфері дитячого харчування в Україні, створення спеціальних сировинних зон для виробництва продуктів дитячого харчування, нових підходів щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів дитячого харчування, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

664.8

Т38

Технологии и системы контроля качества, применяемые при производстве продуктов детского питания: учебное пособие/ Под общ. ред. Г.Ю. Сажинова; М-во сел. хоз-ва РФ. - М.: РИА РАЙ-СТИЛЬ, 2002. - 731 с.: табл. - Библиогр.: с. 729-731

В учебном пособии приводятся данные о самых новых системах, оборудовании и приборах для производства продуктов детского питания.

 

 

 

 

 

61

Ш 36

Шебанова, В.І. Феноменологія харчової поведінки у континуумі "норма-патологія": моногр./ В.І. Шебанова. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2016. - 610 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.549-586.

У монографії висвітлюється ряд найважливіших теоретичних і практичних підходів до дослідження харчової поведінки як психосоматичного синдрому, котрий охоплює континуум "норма-патологія".  Представлена авторська модель психокорекційної програми з нормалізації харчової поведінки, зокрема, психодіагностичні та психокорекційні можливості сучасних психотехнологій щодо проблеми харчової поведінки людей.

 

 

 

664.8

К28

Касьянов, Г.И. Технология продуктов для детского питания: Учебн. пособие/ Г.И. Касьянов, В.А. Ломачинский, А.Н. Самсонова. - Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2001. - 255 с. - Библиогр.: с. 253-254

Приведены данные о современном состоянии производства плодоовощных и мясных консервов для детского питания. Изложены основные требования к качеству, химическому составу и технологическим свойствам плодов (включая тропические), а также овощей и мяса, используемых для производства консервов для детей.

 

 

 

 

663

Н73

Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2010 р/ ред. О.І.  Черевко та ін.; М-во освіти і науки України, Департамент промисловості Мінагрополітики України, Харківський державний університет харчування та торгівлі ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". - Харків: ХДУХТ, 2010. - 396 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику тез розглянуто питання та проблеми дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування, контролю якості та безпеки харчових продуктів. Нові підходи щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

 

61

Ю16

Юдина, С.Б. Технология продуктов функционального питания: [учебное пособие]/ С.Б. Юдина. - М.: ДеЛи принт, 2008. - 280 с.: табл. - Бібліогр.: с. 278.

В пособии рассмотрены социально-экономические аспекты современного питания человека, основные и альтернативные теории питания ,компоненты пищи и их роль в профилактике и лечении основных заболеваний. Приведена классификация пищевых и биологически активных добавок, а также показана их роль в производстве продуктов питания. Рассмотрены различные виды рационального и лечебного питания. Приведены технологии производства продуктов детского питания на мясной, молочной, рыбной, плодовоовощной основах.

 

663

К20

Капрельянц, Л.В. Функціональні продукти: Монографія/ Л.В. Капрельянц, К.Г. Іоргачов. - Одеса: Друк, 2003. - 333 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці глав.

В монографії розглянуто теорії та концепції харчування, хімію та фізіологічні властивості функціональних інгредієнтів та природних функціональних продуктів, описано технології їх виробництва.

 

 

 

Добавил: CNTB, 31.05.2018, в категорию Віртуальні виставки
Просмотров: 45 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0