(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Пиво. Традиційні та удосконалені технології та нові тренди

663.4

Д 58

Довгань В.Н. Книга о пиве/В.Н.Довгань.- Смоленск: Русич, 1997. – 576 с.: ил. - Библиогр.: с.553-556. – (Азбука быта).

Книга содержит большой объем информации об истории, марках и сортах пива промышленного и домашнего приготовления, традициях, связанных с данным напитком. Книга представляет большой практический интерес и будет способствовать улучшению культуры потребления напитка.

 

 

 

 

663.4

Д66

Домарецький, В.А.  Технологія солоду та пива: підручник для студ. вищ. закл. освіти, що навчаються за спец. "Технологія бродильних виробництв і виноробства"/ В.А. Домарецький; В.А. Домарецкий . - К.: "Урожай", 1999. - 544 с.: іл. - Бібліогр.: с.535-537.

У підручнику  наведено біохімічний і хімічний склад кінцевого продукту - пиву й основних видів сировини для його виробництва. Розглянуто найважливіші принципи математичного моделювання найбільш енергоємних процесів із використанням комп'ютерної техніки. Технологію пивного сусла та пива описано як за класичною, так і за прогресивною схемами.

 

 

663.8

Д66

Домарецький, В.А. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини: підруч. для студентів вузів/ В.А. Домарецький, В.Л. Прибильський, М.Г. Михайлов; ед. В.А.Домарецького; НУХТ. - Вінниця: Нова Книга, 2005. - 402 с.: табл. - Библиогр.: с. 401 - 402

 Викладені основні теоретичні положення та обгрунтування технологічних процесів виробництва солоду, солодових екстрактів і концентратів, екстрактів із лікарських рослин, безалкогольних та алкогольних напоїв, ароматичних спиртів тощо.

 

 

 

663.4

К91

Кунце, В. Технология солода и пива/ В. Кунце; Пер. с нем.: Даркова Г.В., Калашникова В,А., Калашниковой А.М. и др.; Гл. 11 написана Митом Г.О., г. Гамбург. - СПб.: Профессия, 2001. - 911 с.: цв. ил, табл. - Библиогр.: с.892-895. - Предм. указ.: с.896-907.

Во всеобъемлющем пособии-справочнике, выдержавшем 8 изданий в Германии и переведенном на многие языки мира, содержаться сведения, необходимые для работы любого пивовара. Подробно рассмотрены виды и типы необходимого сырья, используемое оборудование, вопросы оценки качества пива.

 

 

 

663.4

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Пиво-безалкогольна промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 32 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з пиво-безалкогольної промисловості Національного університету харчових технологій, серед них: розробка енерго- та ресурсозберігаючі технології етилового спирту з вуглеводовмісної сировини, медові ферментовані напої, розроблення інноваційної технології солоду із тритікале з використанням високоефективної сушарки карусельного типу, розробка технології хлібопекарських дріжджів з використанням електроактивованої води та інші.

 

 

663.4

Т38

Технологічний облік і звітність у виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв: навч. посібник/ В.А. Домарецький, А.Є. Мелетьєв, М.О. Денисов, Р.В. Білошицька. - К.: ІНКОС, 2005. - 191 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с.185-187

У посібнику грунтовно висвітлено техніковиробничий облік, як один з економічних важелів ефективної роботи підприємства. Особлива увага приділена розрахунку планових норм виходу готової продукції та витрат сировини. Посібник призначено для студентів та фахівців підприємств з пивовареного виробництва.

 

 

 

Добавил: CNTB, 09.08.2018, в категорию Віртуальні виставки
| Теги: пива. Традиційні та удосконалені те
Просмотров: 6 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0