(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Науові роботи трьох вузів харчових виробництв: Київсього, Львівського та Одеського

663

Н34

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, заснований у 1998 році = Scsentific Messenger of Lviv National Universiti of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj :  Технічні науки, Т.12. №2 (44), частина 4/ Ред.колегія: В.М. Гунчак; М-во аграрної політики України. - Львів, 2010. - 344 с: табл. - (Харчові технології = Food technologies). -

663

Н34

"Наукові  здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті": 73-я наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2007 р., Ч. II/ редкол.:В.О. Колосюк та ін.; М-во науки і освіти України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2007. - 151 c

663

Н73

Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2010 р/ ред. О.І.  Черевко та ін.; М-во освіти і науки України,Департамент промисловості Мінагрополітики України,Харківський державний університет харчування та торгівлі,ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". - Харків: ХДУХТ, 2010. - 396 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст..

У збірнику тез розглянуто питання та проблеми дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування, контролю якості та безпеки харчових продуктів. Нові підходи щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно-правового забезпечення галузі.

663

О-41

Одеська національна академія харчових технологій.

Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій, вип. 29. Т. 1/ Одеська національна академія харчових технологій; голов. ред. Б.В. Єгоров. - Одеса, 2006. - 225 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику подані статті з різних питань агропромислового та харчових виробництв, наприклад: мікро- і нанотехнології в АПК; інулін в м'ясних паштетах; кисломолочний напій пробіотичного призначення; екстругування в технології виробництва розчинної кави; використання деревини дуба при виробництві сидру; використання соєпродуктів у виробництві геродієтичної спрямованості; фізико-хімічні властивості сипких консервів; продукти харчування з введенням хітиновмісних препаратів та модифікованих хітинів та інші статті.

663

О-41

Одеська національна академія харчових технологій. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій, Вип.40, Т. 2/ гол. ред. Б.В. Єгоров; М-во освіти і науки України. - Одеса: ОНАХТ, 2011. - 440 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст

663

О-41

Одеська національна академія харчових технологій.

Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій, вип. 29. Т. 1/ Одеська національна академія харчових технологій; голов. ред. Б.В. Єгоров. - Одеса, 2006. - 225 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику подані статті з різних питань агропромислового та харчових виробництв, наприклад: мікро- і нанотехнології в АПК; інулін в м'ясних паштетах; кисломолочний напій пробіотичного призначення; екстругування в технології виробництва розчинної кави; використання деревини дуба при виробництві сидру; використання соєпродуктів у виробництві геродієтичної спрямованості; фізико-хімічні властивості сипких консервів; продукти харчування з введенням хітиновмісних препаратів та модифікованих хітинів та інші статті.

663

О-41

Одеська національна академія харчових технологій. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій, Вип.40, Т. 2/ гол. ред. Б.В. Єгоров; М-во освіти і науки України. - Одеса: ОНАХТ, 2011. - 440 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст

Добавил: CNTB, 24.05.2019, в категорию Віртуальні виставки
Просмотров: 13 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0