(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Наукові дослідження УДУХТ

663

Н34

"Наукові  здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті": 73-я наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2007 р., Ч. II/ редкол.:В.О. Колосюк та ін.; М-во науки і освіти України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2007. - 151 c

631.1

Н 34

Наукові засади розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах/ редколегія:. М.В. Зубець,  М.Д. Безуглий,  М.П. Сичевський; НААН України. - К.: Аграрна наука, 2010. - 224 с.: рис., табл. - ISBN 978-966-540-304-3

В книзі подані узагальнені матеріали сесії  Загальних зборів Національної академії аграрних наук України, присвячені питанню інноваційно-інвестиційного  розвитку агропромислового комплексу та харчової галузі. Запропоновано нову ідеологію державної підтримки АПК, названо додаткові джерела фінансування, науково обгрунтовано принципово важливі умови запровадження ринку землі, формування економічних міжгалузевих відносин.

663.4

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Пиво-безалкогольна промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 33 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з пивобезалкогольної промисловості Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження на промислових підприємствах та в організаціях, серед них: удосконалення виробництва пива з раціональним використанням надлишкових дріжджів, розробка енерго-  та ресурсозберігаючої технології етилового спирту з вуглевмісної сировини, розробка технології хлібопекарських дріжджів з використанням електроактивованої води, адсорбційне очищення соку столового буряка природними сорбентами та інші.

663

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Для підприємств середнього та малого бізнесу АПК/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 59 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження на підприємствах середнього та малого бізнесу, серед них: лінія інтенсивного соління м'яса, самозасмоктуючий аератор для рибних господарств, апаратурно-технологічна схема виробництва натурального харчового барвника, Інноваційний спосіб пневмо- та аерозольтранспортування сипких продуктів та інші.

664.6

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Зернопереробна промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 26 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з зернопереробної промисловості Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження на промислових підприємствах та в організаціях, серед них: інноваційний спосіб пневмо- та аерозольтранспортування сипких продуктів, система клімат-контролю складів зберігання зерна, енергоощадна камерна зерносушарка, удосконалення технології комбікормів  для риби з використанням насіння льону, кормові добавки підвищеної поживної цінності та інші.

664.1

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Цукрова промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 41 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з цукрової промисловості Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження на промислових підприємствах та в організаціях, серед них: автоматизована система управління технологічним процесом екстракції на цукровому заводі, дифузійний апарат, комп'ютерна програма імітаційного моделювання роботи продуктового відділення цукрового заводу, виробництво біоетанолу на цукровому заводі та інші.

663.1

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Мікробіологічна промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 29 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з мікробіологічної промисловості Національного університету харчових технологій, що готові до впровадження  на промислових підприємствах та в організаціях, серед них: підвищення економічності та екологізація технології зброджування мелясного сусла шляхом рециркуляції дріжджів, піроліз органічної сировини з метою отримання газоподібних, рідких та твердих енергоносіїв, перспективи використання селенозбагачених дріжджів та солоду у виробництві продуктів харчування, установки для анаеробного та аеробного очищення стічних вод та інші.

663.4

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології. Пиво-безалкогольна промисловість/ ред. колегія: С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська,  В.Л. Зав'ялов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 32 с.

У збірнику подано анотації на завершені науково-технічні розробки з пиво-безалкогольної промисловості Національного університету харчових технологій, серед них: розробка енерго- та ресурсозберігаючі технології етилового спирту з вуглеводвмісної сировини, медові ферментовані напої, розроблення інноваційної технології солоду із тритікале з використанням високоефективної сушарки карусельного типу, розробка технології хлібопекарських дріжджів з використанням електроактивованої води та ін.

663

Н34

Науково-технічні розробки та інноваційні технології: [збірник]/ ред. колегія: А.І.Українець (голова) та ін.; М-во освіти і науки України, НУХТ. - 3-є вид.,  допов., присвячене 80-річчю НУХТ. - К.: НУХТ, 2010. - 95 с: іл, рис. - 15.00 грн      

В збірнику подані реферати наукових праць з питань розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії, нових високоефективних технологій мікробного синтезу, для одержання продуктів цільового призначення,  розроблення новітніх енерго- та ресурсозберігаючих технологій та інші.

Добавил: CNTB, 24.05.2019, в категорию Віртуальні виставки
Просмотров: 13 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0