(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Міжнародні відносини і право

339

М58

Міжнародна торгівля: навчальний посібник/ А.П. Румянцев, А.І. Башинська, І.М. Корнілова, Ю.В. Коваленко; М-во освіти і науки України, ЕКОМЕН. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 374 с

 

 

 

 

 

 

 

 

341

Д 21

Дахно, І.І. Міжнародне приватне право: навч. посіб./ І.І. Дахно; МАУП. - 2-ге вид., стер.. - К.: МАУП, 2004. - 312 с. - Бібліогр.: с.307 .

Пропонований навчальний посібник охоплює традиційно усталений курс міжнародного публічного права. Поданий матеріал узгоджений з чинним законодавством України в цій галузі права.

 

 

 

 

 

 

339

Ш 83

Шпак, В.І.

Міжнародна торгівля: практикум/ В.І. Шпак, А. Кондорі-Ромеро; МАУП. - К.: МАУП, 2004. - Бібліогр.: с. 375-381.

Посібник висвітлює основні аспекти міжнародної торгівлі, норм і правил її регулювання, стратегію проникнення на зовнішній ринок, тлумачення "Інкотермс-2000", проблеми митного регулювання, правові основи та елементи інвестиційної діяльності, сучасні види розрахунків, надає численні практичні матеріали.

 

 

 

 

341

М 36

Мацко, А.С. Міжнародне право: навч. посіб./ А.С. Мацко; МАУП. - 2-ге вид., стер. - К.: МАУП, 2003. - 213 с. - Бібліогр.: с.207-210 .

У посібнику подано матеріал з основних понять міжнародного права і його галузей, зі структури і напрямків діяльності міжнародних організацій, словник юридичних термінів, витяг з Конституції України й основні законодавчі акти, що стосуються міжнародно-правових відносин.

 

 

 

 

339

Д 21

Дахно, І.І. Міжнародна економіка: навч. посіб./ І.І. Дахно, Ю.А. Бовтрук; МАУП. - К.: МАУП, 2002. - 215 с.: табл. - Бібліогр.: с.208-209 .

В посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної економіки та світового господарства: глобалізація економіки, населення планети та міграція робочої сили; європейська валютна інтеграція, основні галузі міжнародної економіки (енергетика, металургія, машинобудування, хімічна і легка промисловість, сільське господарство та інші). Подається загальний огляд регіонів та країн світу.

Добавил: CNTB, 19.07.2018, в категорию Віртуальні виставки
| Теги: Міжнародні відносини і право
Просмотров: 13 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0