(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Майстри молочної справи

Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность: учеб.-справ. пособие/  Н.И. Дунченко, А.Г. Храмцов, И.А. Макеева, И.А. Смирнова;  под общ. ред. В.М. Позняковского. - Новосибирск: Сиб.  унив.  изд-во, 2007. - 477 с.: ил, табл. - (Экспертиза пищевых продуктов и продовольственного сырья). - Библиогр.: с. 433-434

В книге собран и наиболее полно представлен в систематизированном виде учебно-справочный материал по вопросам качества, безопасности и экспертизе молока и молочных продуктов. По данной группе пищевых продуктов рассматриваются: классификация, термины и определения, технология производства, химический состав, пищевая ценность, оценка качества, экспертиза и идентификация, упаковка, маркировка и хранение.

 

 

Скорченко, Т.А. Технологія дитячих молочних продуктів: навч. посіб./ Т.А. Скорченко, О.В. Грек; НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 331 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.322-323 . -Предм. покажч.: с.324-326 . - ISBN 978-966-612-116-8

В навчальному посібнику викладено технологію адаптованих рідких, пастоподібних, сухих, лікувально-профілактичних дитячих молочних продуктів сучасного асортименту, сухих каш для дитячого харчування, молочних продуктів для дітей шкільного віку; основи отримання рецептурних компонентів. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва дитячих молочних продуктів, обгрунтовано технологічні параметри виробництва.

 

 

 

Скорченко, Т.А. Технологія молочних консервів: навч. посіб./ Т.А. Скорченко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2007. - 232 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.225-226 . - Предм. покажч.: с.227-228 . - ISBN 966-612-068-2

В навчальному посібнику викладено традиційні технології виробництва згущених молочних консервів з цукром, стерилізованих без цукру, сухих молочних продуктів і сумішей для дитячого харчування; особливості технології молочних консервів сучасного асортименту, комбінованих згущених молочних консервів з використанням соєвмісної сировини та рослинних жирів, сухих молочних продуктів підвищеної розчинності, адаптованих дитячих молочних продуктів, сумішей лікувально-профілактичного призначення. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва молочних консервів.


Єресько, Г.О. Технологічне обладнання молочних виробництв: навч. посіб./ Г.О. Єресько, М.М. Шинкарик, В.Я. Ворощук. - К.: ІНКОС: Центр навчальної літератури, 2007. - 337 с.: рис. - Бібліогр.: с. 336

В посібнику описані конструкції, принцип роботи і умови експлуатації технічного обладнання молочних виробництв. Подані як типові конструкції , так і сучасні розробки вітчизняних і зарубіжних фірм, вказані напрямки удосконалення обладнання. Наведені основні розрахунки технологічних машин і апаратів, необхідні для визначення їх продуктивності, належної потужності, витрат робочих середовищ.

 

 

 

 

Технологічні розрахунки у молочній промисловості: навч. посіб. / Г.Є. Поліщук, О.В. Грек, Т.Г. Осьмак и др; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 344 с: табл.. - Бібліогр.: с. 339-341 . - ISBN 978-966-612-142-7

У посібнику наведено класифікацію основних груп молочних продуктів, загальні технологічні операції виробництва молочних продуктів, основні формули для їх продуктового розрахунку, приклади розрахунків основних груп молочних продуктів, типові рецептури для нормативного методу розрахунку.

 

 

 

 

 

Кочубей-Литвиненко, О.В. Технологія отримання та первинного оброблення молока: підруч./ О.В. Кочубей-Литвиненко, Н.М. Ющенко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2013. - 212 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.206-208. - Предм. покажч.: с. 196-200. - ISBN 978-966-612-128-1

В підручнику наведено характеристику основних порід корів, поширених в Україні. Описано різні види кормів і кормових засобів для тварин. Розглянуто хімічний склад коров'ячого молока, біосинтез складових молока; проаналізовано фактори, що впливають на надої, склад  і властивості. Описано способи доїння, основи організації первинного оброблення молока на фермах. Наведені санітарно-гігієнічні та протиепідемічні аспекти отримання молока високої якості.

 

 

 

Хімічний склад і фізичні характеристики молочних продуктів: довід./ О.М. Скарбовійчук, О.В. Кочубей-Литвиненко, О.А. Чернюшок, В.Г. Федоров; НУХТ. - К.: НУХТ, 2012. - 311 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.297-298 . -Предм. покажч.: с. 299-305. - ISBN 978-966-612-118-2

Наведено вітчизняну термінологію молочної галузі. Розглянуто хімічний склад молочних продуктів, подано оновлені дані щодо фізичних характеристик сировини і молочних продуктів.

Добавил: CNTB, 01.03.2019, в категорию Віртуальні виставки
Просмотров: 10 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0