(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Людина і довкілля

50

К64

Кондратюк, С.Я. Індикація стану навколишнього середовища України за допомогою лишайників: монографія/ С.Я. Кондратюк; НАНУ, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К.: Наукова думка, 2008. - 335 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга - 2007"). - Бібліогр.: с.293-323 . Алф. покажч. латин. назв: с.324-332

У монографії висвітлено основні напрями використання лишайників України як індикаторів стану навколишнього середовища. На основі картування змін видового різноманіття епіфітних лишайників, даних розрахунку індексу чистоти повітря наведено порівняльну ліхеноіндикаційну оцінку стану забруднення атмосферного повітря в деяких містах України.

 

50

Ч 75

Красильніков С.П. Чорнобильська трагедія: і мертвим, і живим, та ненародженим...: у 2-х кн. Книга 1. / С.П. Красильніков. - К.: АРТІС, 2010. - 512 с.: іл. - Бібліогр.: с.506-508 . - ISBN 966-7192-61-Х

У першому томі видання  висвітлено усю історію ядерної енергетики - від перших дослідів з радіоактивними речовинами та спроб застосування ядерної енергії, становлення ядерної галузі в СРСР  та переходу досліджень з військової  у мирну площину до розвитку ядерної енергетики як такої. Подано змістовну інформацію  стосовно будівництва та експлуатації першої атомної електростанції України - Чорнобильської АЕС. В окремий розділ винесено розповідь про аварію на 4-му енергоблоці ЧАЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства.

 

50

Л 93

Людина та довкілля. Проблеми неоекології: [зб. ст.], №1-2 (27)/ Костріков , Н.В. Максименко, А.Н. Некос; гол. ред. О.М. Крайнюков; ХНУ імені В.Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. - 156 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Представлені результати досліджень в області географії, екології та охорони навколишнього середовища. Висвітлюються питання теорії й практики аналізу, оцінки та оптимізації стану навколишнього середовища, а також фактори і наслідки антропогенного впливу на довкілля; розглядаються питання екологічного менеджменту, безпеки і освіти.

 

50

С 80

Стійкість екосистем до радіаційних навантажень: моногр./ І.В. Матвєєва, С.І. Азаров, Ю.О. Кутлахмедов, О.В. Харламова; Нац. авіаційний ун-т. - К.: НАУ, 2016. - 395 с.: рис. - Бібліогр.: с.355-391 . - ISBN 978-966-932-007-0

У монографії наведено результати дослідження і моделювання радіоекологічних процесів на основі розроблених ідей теорії радіоємності й надійності. Проаналізовано радіаційний стан лісових масивів під час пожеж, наведено математичну модель лісової пожежі, проведено моделювання викиду радіоактивних продуктів згоряння із зони лісової пожежі, а також розрахунок дозових навантажень радіаційного ризику для населення. Запропоновано геоінформаційну систему підтримки прийняття рішень із локалізації та ліквідації лісових пожеж для мінімізації радіоекологічних наслідків.

 

50

Е45

Екологічний атлас Києва/ кер. проекту О.А. Сидоренко; ред.-уклад. В.Ф. Приходько; Київська міська рада, Управління охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київради [Київської міської державної адміністрації]. - вид. друге, допов. - К.: Агентство інтермедіа, 2006. - 61 с: ил.

В атласі представлено різнобічну інформацію про стан основних складових довкілля атмосферного повітря, водних об'єктів, рослинний і тваринний світ. Атлас містить відомості про населення, господарство та природно-заповідний фонд столиці, історію створення київського водопроводу.

Добавил: CNTB, 25.04.2019, в категорию Віртуальні виставки
Просмотров: 19 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0