(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Інформаційна безпека та інформаційні технології

347

З-19

Закон України "Про Національну програму інформатизації": За станом на 10 липня 2002 р./ Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Киiв: Парлемен. вид-во, 2002. - 19 с.. - (Сер. "Закони України". - Дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України").

 

 

 

 

 

 

 

681

І-74

Інформаційна безпека та інформаційні технології: моногр./ Г.В. Альошин, С.В. Герасимов, А.А. Засядько и др; за заг. ред. В.С. Пономаренка; Харк. нац. екон. ун-т ім. М.Кузнеця. - Харків: Діса плюс, 2019. - 322 с.: іл. - Бібліогр.: с.310 . - ISBN 978-617-7645-50-3

У монографії наведені результати наукових досліджень в галузі розробки і практичного застосування інформаційної безпеки та сучасних інформаційних технологій. Видання представляє інтерес для фахівців IT-технологій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

657

Є 91

Єфименко, Т.І. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності: моногр./ Т.І. Єфименко, В.М. Жук, Л.Г. Ловінська; Акад. фінансового управління. - К.: Акад. фінансового управління, 2015. - 400 с.: рис., табл. - ISBN 978-966-2380-97-2

В монографії наведено пропозиції щодо інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні, вдосконалення  національної бухгалтерської системи в контексті запровадження глобальних стандартів, теоретичних засад розбудови міжнародних галузевих стандартів бухгалтерського обліку для забезпечення прозорості діяльності компаній. Узагальнено досвід запровадження наукових ідей стосовно моделі визначення об'єкта податку на прибуток за даними фінансової звітності із застосуванням  податкових різниць, а також створення системи національних стандартів бухгалтерського обліку державного сектору на основі міжнародних стандартів.

Добавил: CNTB, 26.11.2021, в категорию Віртуальні виставки
Просмотров: 42 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0