(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Альтернативна енергетика та енергоефективне обладнання

 

Біоенергія в Україні – розвиток сільських територій та можливості для окремих громад: науково - методичні рекомендації щодо впровадження передового досвіду аграрних підприємств Польщі, Литви та України зі створення новітніх об’єктів біоенергетики, ефективного виробництва і використання біопалив/ за ред. Дубровіна В.О., Анни Гжибек та Любарського В.М. – К., 2009. – с. 119. – Бібліогр.: с.109-11.

Науково-методичні рекомендації містять актуальне узагальнення передового досвіду аграрних підприємств зі створення новітніх об’єктів біоенергетики, ефективного виробництва й використання біопалив, також особливостей законодавчого забезпечення нової сфери діяльності агропромислового комплексу.

 

 

 

Гоцын Р.Л. Проблемы и перспективы украинской энергетики / Р.Л. Гоцын. – Кривой Рог: Дионис (ФЛ-П Чернявский Д.А.), 2013. – с. 176.

В книге предложены варианты комплексных решений, способных произвести революционные сдвиги в решении застаревших проблем украинской энергетики. Автор указывает на удачное сочетание внешних и внутренних факторов, дающих неожиданные и надежные перспективы решения энергетических проблем на длительный период.

 

 

 

 

 

Яковлєва, І.Г.  Нормування в енергетиці: навч. посіб. для студ. ВНЗ/ І.Г. Яковлєва, Р.Р. Матказіна; М-во освіти і науки України, Запорізька  держ. інж. академія. - Запоріжжя: ЗДІА, 2014. - 202 с.: табл.

 В навчальному посібнику розглядаються наукові та технічні питання, які пов'язані з нормуванням витрат палива, теплової та електричної енергії та нормування праці.

 

 

 

 

 

 

 

Оніпко, О.Ф. Вітроенергетика та енергетична стратегія: науково-популярне вид./ О.Ф. Оніпко, Б.П. Коробко, В.М. Миханюк; Українська Академія наук. - К.: Фенікс, 2008. - 168 с: табл., фото. - Бібліогр. в кінці глав.

Розглядаються питання забезпечення малопотужних споживачів електричної енергії  автономним енергопостачанням.

 

 

 

 

 

 

 

Ратушняк, Г.С. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопоста  чання: навч. посіб./ Г.С. Ратушняк, В.В. Джеджула, К.В. Анохіна; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 178 с: табл., рис. - Бібліогр.: с.171-178

В посібнику розглянуто основні джерела альтернативного енергозабезпечення фермерських господарств. Наведено основні методики підготовки біогазу до використання. Запропоновано нову методику інтелектуальної підтримки прийняття рішень з управління організаційно-технологічними механізмами підвищення продуктивності біогазових реакторів.

 

 

 

 

Шкрабець, Ф.П.   Електропостачання та електричні мережі: навчальний посібник/ Ф.П. Шкрабець, Ю.Г. Качан; М-во освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. - Запоріжжя: ЗДІА, 2014. - 214 с. - Бібліогр.: с. 210-211.

У навчальному посібнику висвітлені питання побудови систем електропостачання підприємств та електричних мереж. При цьому розглядаються види можливих електричних навантажень і методи їх розрахунку. Особлива увага приділяється заходам щодо зменшення обсягів споживання реактивної потужності, вибору й розміщенню комплектуючих пристроїв. Дається класифікація і детальна уява відносно параметрів та конструктивного виконання ЕМ, їх техніко-економічного розрахунку.

Добавил: CNTB, 10.01.2020, в категорию Віртуальні виставки
Просмотров: 33 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0