(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

"Наукові  здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті": 73-я наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2007 р., Ч. II/ редкол.:В.О. Колосюк та ін.; М-во науки і освіти України, НУХТ. - К.: НУХТ, 2007. - 151 c...

Категорія: Віртуальні виставки | Додав: CNTB, 24.05.2019

663

Н34

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, заснований у 1998 році = Scsentific Messenger of Lviv National Universiti of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj :  Технічні науки, Т.12. №2 (44), частина 4/ Ред.колегія: В.М. Гунчак; М-во аграрної політики України. - Львів, 2010. - 344 с: табл. - (Харчові технології = Food technologies). - Бібліогр. в кінці ст....

Категорія: Віртуальні виставки | Додав: CNTB, 24.05.2019

Кондратюк, С.Я. Індикація стану навколишнього середовища України за допомогою лишайників: монографія/ С.Я. Кондратюк; НАНУ, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. - К.: Наукова думка, 2008. - 335 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга - 2007"). - Бібліогр.: с.293-323 . Алф. покажч. латин. назв: с.324-332...

Категорія: Віртуальні виставки | Додав: CNTB, 25.04.2019

Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів: Всеукр. наук.-практ. конф., м.Харків, 16-17 травня 2013 р.: [тези доп.] / редкол.: О.І. Черевко; М-во освіти і науки України, Харківська обл. держадміністрація, ХДУХТ. - Харків: ХДУХТ, 2013. - 129 с.: іл....

 

Категорія: Віртуальні виставки | Додав: CNTB, 31.03.2019

Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность: учеб.-справ. пособие/  Н.И. Дунченко, А.Г. Храмцов, И.А. Макеева, И.А. Смирнова;  под общ. ред. В.М. Позняковского. - Новосибирск: Сиб.  унив.  изд-во, 2007. - 477 с.: ил, табл. - (Экспертиза пищевых продуктов и продовольственного сырья). - Библиогр.: с. 433-434

В книге собран и наиболее полно представлен в систематизированном виде учебно-справочный материал по вопросам качества, безопасности и экспертизе молока и молочных продуктов. ....

Категорія: Віртуальні виставки | Додав: CNTB, 01.03.2019

Атлас болезней и вредителей винограда/ Н.В. Алейникова, Е.С. Галкина, Я.Э. Радионовская, В.В. Воеводин. - К.: Олби-Инк, 2016. - 215 с.: ил. - Библиогр.: с. 180-182

 Авт. на обл. не указаны

Категорія: Віртуальні виставки | Додав: CNTB, 17.02.2019

Безпека продуктів харчування, відстеження та відповідальність у харчовому ланцюзі: проект Тасіс "Створення механізму сертифікації та контролю стандартів сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ-СФС "/ Європейська Комісія. - Київ, 2005. - 48 с: табл. - (Програма технічної допомоги Європейського Союзу Тасіс Україні)

 

Категорія: Віртуальні виставки | Додав: CNTB, 25.01.2019

633

Х86

Хохлачев В.В. Все о чае/ В.В. Хохлачев. – М.: Агропромиздат, 1987. -207 с. – Библиогр.: с.204-205.

Книга рассказывает, как было открыто чайное растение, о его удивительных свойствах, о значении чая в жизни разных народов....

Категорія: Віртуальні виставки | Додав: CNTB, 21.12.2018

Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 21 жовтня 2010 р/ ред. О.І.  Черевко та ін; М-во освіти і науки України,Департамент промисловості Мінагрополітики України,Харківський державний університет харчування та торгівлі,ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації". - Харків: ХДУХТ, 2010. - 396 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст...

Категорія: Віртуальні виставки | Додав: CNTB, 07.12.2018

663

Л 72      

Лозовський, А.П.

Основи технологічного проектування промислових підприємств переробних галузей: навч. посіб./ А.П. Лозовський, О.М. Іванов, Т.В. Самойленко. - Суми: Університетська книга, 2017. - 320 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.315-319.- Корот. термін. слов.: с.302-314. - ISBN 978-966-680-723-9..

Категорія: Віртуальні виставки | Додав: CNTB, 29.11.2018