(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Презентація цікавих книг з рубрики «З минулого - в майбутнє»

Презентацію відкриваємо оглядом рідкісних книг з історії цукрової галузі України

 

Записки Киевского отделения императорского русского технического общества по свеклосахарной промышленности/ ред. Л. Лунд.- К.: Тип. И.И. Горбунова

Т.32. N1. Год 1902. – 360 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записки Киевского отделения императорского русского технического общества по свеклосахарной промышленности/ ред. Л. Лунд.- К.: Тип. И.И. Горбунова

Т.33- 1903 – 1904.- 564 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записки Киевского отделения императорского русского технического общества по свеклосахарной промышленности/  ред. Л. Лунд.- К.: Тип. И.И. Горбунова

Т.36. – 1903, 1904.- 564 с.

У ХІХ ст. природничі та технічні науки розвивалися в рамках університетів Російської імперії. Інша ситуація склалась у напрямках, пов’язаних з розвитком певної галузі промисловості чи народного господарства, які також вимагали наукових розробок і досліджень. Саме це зумовило появу перших в Російській імперії науково-технічних товариств, в рамках яких відбувалась концентрація науково-технічної думки з питань розвитку певної галузі промисловості, раціонального вирішення технічних питань, висвітлення наукових ідей, поширення технічних знань серед широких мас населення.

60-ті роки ХІХ ст. стали періодом широкого розгортання важливих галузей промисловості, розвитку науки. В середовищі технічної інтелігенції поставало питання про створення масштабного технічного товариства, за допомогою якого інженери-практики могли б обмінюватись накопиченим досвідом, висловлювати свою думку з найважливіших проблем промисловості, певною мірою впливати на рішення уряду, зустрічатися з видатними представниками науки.

В 1866 році утворилось Російське технічне товариство, яке стало першим найбільш солідним об’єднанням представників технічної інтелігенції і промисловців. Воно контролювало всю промисловість країни.

За Статутом основною метою створення Російського технічного товариства було сприяння розвитку вітчизняної техніки і усіх видів промисловості. З цією метою товариство мало на меті проведення різноманітних читань, зборів, публічних лекцій на теми технічних предметів; поширення теоретичних і практичних відомостей; сприяння розвиткові технічної освіти; заохочення до вирішення найважливіших технічних питань шляхом премій і медалей; влаштування виставок промислових виробів; дослідження усіх способів і процесів на промислових виробництвах; створення бібліотек, музеїв, а також впливу на уряд в разі потреби проведення особливих заходів, які б стали необхідними для розвитку вітчизняної техніки і промисловості. Активний розвиток багатьох галузей промисловості в основних промислових регіонах Російської імперії вимагав створення місцевих науково-технічних осередків, діяльність яких була б присвячена розвиткові відповідної галузі. На територіях Російській імперії стали виникати регіональні відділення Російського технічного товариства.

Серед них провідне місце належить Київському відділенню Російського технічного товариства (1872-1919), діяльність членів якого зробила суттєвий внесок у розвиток народного господарства. Проблеми вищої освіти, підготовки наукових кадрів і практики виступили в єдиному комплексі з визначними науковими дослідженнями, розвитком технічної думки в Києві були обумовлені конкретними соціально-історичними умовами того часу. Науково-дослідна діяльність інженерів-техніків та технологів, які працювали на приватній заводській службі, знаходила своє відображення в основному у рамках науково-технічних товариств – на засіданнях та на сторінках їх періодичних видань.

Бібліотека пишається, що у фонді зберігаються деякі видання  Товариства. Це «Записки Киевского технического общества по свеклосахарной промышленности».Виходили з 1872 до 1917 року; до 1904 року – двічі на місяць, згодом - щомісяця..  

Для нашої бібліотеки, а також для наших користувачів – науковців, фахівців-практиків, студентів, є цікавими сторінки розвитку наукових  здобутків та практичних втілень в цукровій галузі.

Наводимо деякі цікаві фрагменти  цих видань.

Бюро Київського відділення знаходилося за адресою – вул. Хрещатик, буд. Оглобліна, 10.

Очолював відділення Бунге Микола Андрійович, вчений-хімік, професор Київського університету, вніс великий вклад в розвиток цукрової промисловості.

Головою цукрового відділення  був Толпигін М.О.  До складу відділення входили вчені, інженери, спеціалісти галузі: Хорцев М.М., Фалевич І.К., Грабовський Ч.Б., Овсянников М.К., Жуков І.Д. та інші.  Почесними членами відділення були графи Бобринські, Нікола Артемович Терещенко.

Цікавий матеріал вміщено в 32 томі

Це огляд цукрової промисловості за 1901 рік. Згадуються потужні на той час цукрові заводи – Шполянський, Луганський, Тростянецький, Андрушівський, Саливонківський, Гніванський, Гайсинський, Линовицький, Бобровицький та інші.

Заслуговує на увагу  доповідь Голови цукрового відділення Толпигіна М.О. «О сточных водах сахарных заводов».

Том 33

Доповідь Толпигіна М.О. «Степень развития и усовершенствования сахарной промышленности с 1840 по 1903 годы».

До тому ввійшло ряд інструкцій з цукрової галузі:

«Инструкция по применению Высочайше утвержденного 12 мая 1903 года мнения Государственного Совета об изменении и дополнении действующих узаконений о сахарной промышленности (от 25 декабря 1895 года)»;

«Инструкция для химиков сахарных заводов в России к предстоящему производству 1903 года по отбиранию средних проб, ведения анализов и учета свекло-сахарного производства»;

«Инструкция по контролю рафинадного производства».

Цікаві факти про діяльність почесних членів Київського відділення  та опікунів галузі – Терещенка Н.А. , Бобринського О.О.

Том 36

Подана доповідь Толпигіна  М.О. про результати роботи цукрової промисловості за час 35-річної діяльності Київського відділення імператорського російського технічного товариства;

звіт про стан Смілянських Технічних класів за 1904-1905 рр., в якому зазначалося, що класи працювали з 1884 року при Смілянському рафінадному заводі на території маєтку графа Л.О. Бобринського - почесного куратора, опікуна класів. За 20 випусків класи закінчили 243 особи, більшість з яких згодом працювали на цукрових заводах.

Всі випуски «Записок...» мали великий обсяг протоколів засідань відділення, доповідей, оглядів російських та зарубіжних матеріалів з питань цукрового виробництва.

 

Для написання статті була використана інформація журналу Наука та наукознавство, 2007, № 4 "О.О.Пилипчук, Російське технічне товариство (1866-1920) як осередок технічної думки в Російській імперії" 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/49239/37-Pilipchuk.pdf?sequence=1

 

Добавил: CNTB, 19.04.2018, в категорию Рідкісні книги
| Теги: Записки Киевского отделения императ
Просмотров: 41 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0