(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Літературна подорож online «З минулого – до майбутнього» Огляд книг з бродильного виробництва

До подорожі пропонуємо перегорнути сторінки двох книг з фонду бібліотеки. Книги видані в різні часи і присвячені дивовижному хімічному процесу бродіння та дріжджовому виробництву.

Почнемо з огляду книги німецьких авторів в перекладі російською мовою 1924 року видання.

Вильферт А. Производство прессованых дрожжей/ А. Вильферт, И. Муксель; пер. с нем. Н.П. Собянина, под ред. Л.М. Лялина. - . – Петроград; Научное Химико-Техническое Издательство В.С.Н.Х., 1924. – 157 с.: ил.

Це практичний посібник для спеціалістів дріжджового виробництва. В передмові автори звертаються до користувачів цього видання: «… дрожжевой фабрикант должен детально изучить условия жизнедеятельности различных бродильных организмов,  для чего в дальнейшем будет указано все важнейшее относительно этих организмов». Посібник складається з розділів:

Бродильные грибки

Условия жизнедеятельности дрожжей

Деятельность дрожжей во время брожения

Материалы для получения питательных субстратов для дрожжей

Практическая часть дрожжевого производства

 

Искусственные дрожжи:

а) искусственные дрожжи из сушеного солода

б) искусственные дрожжи из зеленого солода

в) искусственные дрожжи из дробленого зерна

г)  искусственные дрожжи из барды

д)  искусственные дрожжи из барды и солода

е)  искусственные дрожжи с применением серной кислоты

Специальные методы для получения дрожжей по венскому способу (голландские дрожжи, дрожжи по патентованному способу д-ра Yacgues Rainer)

Приготовление дрожжей воздушным способом

Производство чистых дрожжевых культур для целей массового производства прессованных дрожжей

Исследование дрожжей (испытание и оценка дрожжей)

Наведено цікавий фрагмент книги, де рекомендовано новий, на той час, метод випробування дріжджів. За яким якість дріжджів оцінюється за швидкістю підняття тіста: « при этой бродильной пробе 5 г дрожжей, 4 г поваренной соли, 280 г одной и той же муки и 160 куб. см дистиллированной воды смешиваются в тесто, и испытуемые дрожжи должны поднимать при 35 градусах до 75 мм. высоты. Время, необходимое для этого, считается, как «продолжительность брожения». Хорошие дрожжи для поднятия нормального теста до 70 мм высоты требуют 80-85 минут».

 

Друга книга огляду – видання нашого часу. Це навчальний посібник, підготовлений авторським колективом викладачів Національного університету харчових технологій.

Технологія спирту, лікеро-горілчаних напоїв та дріжджів у задачах і прикладах: навч. посіб./ В.о. Маринченко, А.М. Куц, П.Л. Шиян та ін., за ред. В.О. Маринченка. – К.: НУХТ, 2015, - 354 с.

Посібник підготовлений для студентів, аспірантів, викладачів вузів. Може бути корисним спеціалістам наукових, проектних установ та підприємств харчової промисловості. Акцентується увага майбутніх фахівців на творче опрацювання інноваційних технологій, удосконалення класичних технологій для ресурсо - та енергозбереження, зниження собівартості та підвищення якості товарних продуктів бродильної промисловості.

У посібнику подано загальні принципові положення технологій, на основі яких можливі найкращі рішення з проведення технологічних процесів в конкретних виробничих умовах.

Розрахунковий матеріал згруповано за розділами: теоретичні основи бродильних виробництв; сировина і допоміжні матеріали для виробництва спирту; виробництво спирту із зерна; виробництво спирту із меляси; виробництво хлібопекарських дріжджів; виробництво кормових дріжджів; перегонка бражки і ректифікація спирту; виробництво горілок і лікеро-горілчаних напоїв.

Методику технологічних розрахунків спочатку описано в загальному вигляді формалізованих залежностей параметрів процесів від впливових факторів. Розвязання задач у загальному вигляді розяснено на конкретних числових прикладах.

Слід визначити, що використані фактичні дані максимально відповідають чинним у промисловості нормам, стандартам, інструкціям, посилання на які містяться у списку літератури та додатках

Добавил: CNTB, 14.06.2020, в категорию Рідкісні книги
Просмотров: 36 | Загрузок нет | Рейтинг: 3.0