(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Дэллэ П.Н. Переливка и доливка вина

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ.  ВИНОГРАДАРСТВО І ВИНОРОБСТВО

ЮВІЛЕЙ  КНИГИ  - 110 РОКІВ

Дэллэ П.Н.  Переливка и доливка вина/Под ред. В.Е. Таирова.- Одесса:Тип. Е.И. Фесенко,1909. – 64 с.- (Библиотека вестника виноделия; № 4).

Головним центром промислового виноробства України в 19 столітті стає Одеса – значний  промисловий, науковий, культурний центр Південної України на теренах Російської імперії.

Вагомий вклад у розвиток виноробної галузі України вніс відомий вчений, академік, який присвятив життя справі за покликанням - Таїров Василь Єгорович [1859 р.н.(Великий Каракліс, Вірменія) - 1938 р.(м. Одеса)].

У фонді нашої бібліотеки зберігається рідкісне на сьогоднішній день видання, пов’язане з іменем Таїрова, який був редактором «Вестника виноделия» та «консультантом Главного Управления Землеустройства и Земледелия, Вице-Президентом Постоянной Международной Комиссии Виноградарства в Париже».

В 1905 році Таїров організував поблизу Одеси на кошти, зібрані за підписним листом,  першу в Росії Центральну  науково-дослідну виноробну станцію, яку очолював до 1927 року.  З його ініціативи було створено журнал «Вестник  виноделия».

В грудні 1913 року в Одесі була проведена перша спеціальна Нарада, організована при «Виноробній Станції руських виноградарів та виноробників», яка затвердила порядок проведення нарад представників Комітетів та дослідних установ. На той час такі комітети працювали в Бесарабській, Херсонській, та Подільській губерніях царської Росії.

24 квітня 1914 року видається спеціальний Закон з виноробства, який зобов’язував створення єдиних правил по дослідженню вин. В 1915 році Комітет Одеської Виноробної Станції розробив «Руководство к исследованию виноградного вина» з метою запровадження уніфікованих методів дослідження вина та єдиної форми бланку результатів дослідження.

Книга «Переливка и доливка вина» має  такі розділи: «влияние разных организмов и их состояние на молодое вино; влияние воздуха на вино; значение температуры и ее колебаний; значение для вина углекислоты; источники образования и условия ее растворимости; значение и применение сернистой кислоты; самопроизвольное понижение кислотности вин; переливка вина; доливка вина».

При  підготовці матеріалу використана література:

Труды Совещания по установлению обязательных методов исследования виноградного вина /Департамент земледелия. – Одесса, 1917.- 60 с.

Українська Радянська Енциклопедія . - Вид. друге.- Том 11, кн. 1. – К: Голов. ред. УРЕ, 1984.

 

 

Добавил: CNTB, 20.04.2019, в категорию Рідкісні книги
| Теги: Дэллэ П.Н. Переливка и доливка вина
Просмотров: 21 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0