(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Сторожик Л.І. Агробіологічні основи формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури в степу та лісостепу України

Сторожик Л.І. Агробіологічні основи формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури в степу та лісостепу України/ Л.І. Сторожик; Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. - Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. – 264 с. – Бібліогр.: с. 226-245

До презентації відібрано книгу з нових надходжень бібліотеки. В монографії висвітлено одну з актуальних тем для науковців, агрономів, фермерів – пошук та використання альтернативних джерел енергії. Сучасний паливно-енергетичний комплекс України базується в основному на імпорті енергетичної сировини, вартість якої постійно зростає. Враховуючи аграрну спрямованість економіки України, біоенергетика є одним із найперспективнішим сегментом відновлювальної енергетики. Особлива увага приділяється вирощуванню високопродуктивних біоенергетичних культур. На основі теоретичних узагальнень та багаторічних досліджень, подано нове практичне вирішення наукової проблеми, що виявляється у встановлення закономірностей формування агрофітоценозів сорго цукрового та розробці елементів технології вирощування.

   Монографія складається з розділів: сучасний стан, проблеми та перспективи вирощування сорго цукрового як біоенергетичної культури; особливості агрокліматичних умов вирощування сорго цукрового; агроекономічні причини різноякості агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури; продуктивність сорго цукрового залежно від різноякісності насіння за розмірами та способів його стимуляції; теоретичні основи формування сумісних посівів сільськогосподарських культур; продуктивність сорго цукрового в сумісних посівах з маточними буряками залежно від строків сівби і сортових особливостей; продуктивність сорго цукрового в одновидових і сумісних посівах з маточними буряками залежно від вихідної густоти ( норми висіву насіння) та сортових особливостей, економічна та енергетична ефективність вирощування сорго цукрового в одновидових і сумісних посівах з іншими культурами.

   В додатку подається технологія вирощування сорго цукрового для виробництва біопалива за сумісної сівби з іншими культурами у Східному Лісостепу України.

Цікаво представлена історична довідка про сорго цукрове. Повідомляється, що у світовому землеробстві ця культура є однією з найдавніших і широко поширених. Вирощують її в 85 країнах світу. Вважається, що батьківщиною сорго цукрового є Екваторіальна Америка, де ця культура виникла самостійно за 3 тис. років до н.е.

Найперші відомості появи сорго в Україні не збереглися. Відомо тільки, що під назвою «турецьке просо» християни вирощували сорго у 18 ст. В 50-х роках 20 ст. сорго як цукрова рослина широко поширилась в Україні. Зерно сорго є цінним концентрованим кормом і сировиною для комбікормової, крохмалепатокової, спиртової промисловості та для виробництва біопалива. Зі спеціальних сортів сорго виготовляють крупу, яка за технологічними та органолептичними властивостями не поступається рису, пшону.

   Сорго цукрове – одна з найефективніших біоенергетичних культур. Основними перевагами сорго цукрового є значна посухостійкість, стабільна врожайність за роками, універсальність використання.

   Ця енергетична культура є важливою і особливо перспективною як з погляду нарощування обсягів виробництва продукції, створення  та використання нетрадиційних джерел енергії в сільському господарстві.

   В науковій роботі відзначається, що проведені дослідження дали можливість удосконалити існуючі та розробити нові технологічні заходи, які забезпечують підвищення продуктивності агрофітоценозів сорго цукрового в одновидових і суміжних посівах з маточними буряками, а також зниження матеріальних і енергетичних затрат на виробництво продукції. Отримання максимальних прибутків, що є основою продовольчої безпеки України.

Добавил: CNTB, 30.04.2020, в категорию Презентація книги
Просмотров: 30 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0