(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Соловйов В.П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики

Соловйов В.П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики: моногр./ В.П. Соловйов, Г.І. Кореняко, В.М. Головатюк; НАНУ. – К.: Фенікс, 2008. – 223 с.

Видання підготовлено науковцями Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки Національної академії наук України.

Розраховано на учених та спеціалістів, які працюють в сфері управління інноваційною діяльністю на різних структурних рівнях економіки, а також може бути корисним викладачам та студентам економічного напрямку.

В монографії викладено сучасні підходи до формування та реалізації регіональної інноваційної політики, описано практичний досвід створення інноваційного підприємництва.

 У вступі до книги відзначається, що сучасна регіональна політика в Україні передбачає зміцнення потенціалу розвитку регіонів країни та їх конкурентоспроможності.  Процес поширення інновацій від централізованого управління має перейти до локальних, програм окремих регіонів, що забезпечить зростання національної економіки України в цілому.

Однією з важливих передумов інноваційного розвитку регіонів України є ефективне наукове забезпечення цього процесу. Ця мета закладена в роботі науковців НАН України з урахуванням пропозицій багатьох вчених, фахівців, практиків, громадських та політичних діячів.

Монографія складається з розділів: концептуальні основи інноваційної діяльності, світовий досвід функціонування територіальних інноваційних структур; економіко-правові засади розвитку інноваційної діяльності в Україні, роль регіональної ланки державного управління;  науковий потенціал регіону як важливий фактор розвитку інноваційної діяльності; пропозиції щодо науково-методичної підтримки інноваційної діяльності на регіональному рівні.

В додатках подано перелік основних законодавчих актів врегулювання інноваційної діяльності в Україні та перелік державних .науково-технічних програм, направлених на створення нових конкурентоспроможних наукоємних продуктів та їх впровадження і усі сфери промислового виробництва та споживання.

 Перегортаючи сторінки монографії зупинимося на деяких фрагментах, що заслуговують короткого висвітлення. Так, в підрозділі «Організаційно-економічні заходи ефективного використання результатів наукових досліджень при створенні інновацій на регіональному рівні» розглядається створення територіальних інноваційних структур (ТІС), що передбачає залучення до цього процесу управлінських, господарюючих та наукових структур з чітким розподілом між ними завдань як зі створення, так і підтримки функціонування ТІС.

Досить розлого описано запропонований проект створення та функціонування ТІС: вибір учасників, завдання, сировинна база  регіону, виробничо-ринкова, соціальна інфраструктура та інше.

 При соціально-економічній оцінці перспектив розвитку ТІС повинні бути відображені такі аспекти: вплив ТІС на тенденції розвитку національної економіки та науково-технічної діяльності; прямий вплив на імпорт-експорт продукції (послуг), технологій та «ноу-хау»; рівень загального безробіття та політика ТІС щодо створення нових робочих місць; соціальні та екологічні заходи в рамках ТІС; ступінь екологічної безпеки існуючих та впроваджуваних технологій; відстоювання загальнодержавних інтересів на міжнародному рівні.

Цікавий та плідний досвід співробітництва Національної академії наук з Києвом, в якому зосереджено майже 70 відсотків наукового потенціалу академії. Відзначається, що основою для співпраці став Договір та Програма про науково-технічне співробітництво Національної академії наук КМДА (1998 рік, нова редакція 2006 р.). Спільна робота науковців та управлінців на міському рівні дала відчутні результати у вирішенні проблем міського транспорту, удосконалення і збереження зеленого господарства міста, охорони здоровя киян та інші. Наприклад, запроваджено низку проектів з розробки наукоємних видів продукції. Це енергозберігаючі пристрої для систем освітлення приміщень (Ін-т фізики НАН України), фотоелектричний зарядний пристрій для мобільних телефонів (Ін-т фізики напівпроводників), індикатори міцності неметалічних будівельних матеріалів та конструкцій технологічних споруд (Ін-т проблем матеріалознавства), багатооболонкова конструкція екологічно чистого сховища дизельного пального (Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона). Гідроізоляційні матеріали, що використовуються Київським метрополітеном при ремонтних роботах, виробляються за участю Інституту високомолекулярних сполук. Важливою складовою Програми співробітництва є комплекс робіт, спрямований на покращення захисту здоровя киян.

Спільним досягненням науковців та міської влади розроблена Концепція стратегії розвитку Києва у 21 ст. Реалізація науково-технічних розробок не вичерпує можливості плідного співробітництва Національної Академії наук України з КМДА у справі вирішення проблем столиці за рахунок досягнення вітчизняної науки..

Рішення про їх впровадження, ухвалене керівництвом міста, дає привід для обережного оптимізму стосовно подальшого співробітництва.

 

 

 

Добавил: CNTB, 04.09.2020, в категорию Презентація книги
Просмотров: 19 | Загрузок нет | Рейтинг: 4.5