(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ - ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНЕ КОНСЕРВУВАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Сьогодні  в світі накопичений великий науково-практичний потенціал з питань довготривалого зберігання харчової сировини та готової продукції.

Низькотемпературне консервування – унікальний спосіб зберігання харчової і біологічної цінності рослинної сировини та продуктів з неї.

З цієї теми пропонуємо переглянути літературу з нових надходжень бібліотеки. Це праці науковців України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камінська С.В. Удосконалення технології швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів з використанням кріопротекції.:автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16 /С.В. Камінська, НУХТ. – К., 2021.- 21 с.:іл.

 

Робота підготовлена науковцем Національного університету харчових технологій.

Мета наукової роботи – практичне обгрунтування та вдосконалення технології швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів підвищеної біологічної цінності і споживних характеристик з використанням методів кріопротекції.

В роботі вперше науково обгрунтовано критерії сортопридатності плодів та ягід до заморожування. Для досліджень обрано  відповідні культивовані сорти плодів та дикорослі види плодів та ягід. Розроблено методику сенсорного аналізу свіжих плодів та ягід.

Науково обгрунтовано та експериментально підтверджено ефективність попереднього оброблення кріопротекторами плодів  і ягід для захисту їхніх структур від ушкоджень при швидкому заморожуванні.  

Запропоновано алгоритм організації підприємства з виробництва швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів з характеристикою його ресурсних складових.

 

Практично удосконалено технологію досліджуваних напівфабрикатів за рахунок поєднання впливу низьких температур та методів кріопротекції.

Розроблено нормативну документацію на плодово-ягідні напівфабрикати, одержано патенти України на винахід та корисну модель.

Результати роботи апробовано  на підприємстві ТОВ «Смілянська Хлодня».

Соціальний ефекти дисертації полягає в розширенні асортименту заморожених плодів і ягід підвищеної біологічної та вітамінної цінності.

Основні положення наукової роботи доповідались і обговорювались на Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

 

Нестеренко Н.А. Стабілізація споживних властивостей швидкозаморожених напівфабрикатів із культивованих печериць: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/Н.А. Нестеренко, КНТЕУ. – К., 2021.- 21 с.:іл.

 

Автор дисертації - науковець Київського національного торговельно-економічного університету.

Наукова робота присвячена обгрунтуванню способів стабілізації споживних властивостей швидкозаморожених напівфабрикатів із культивованих печериць шляхом використання полісахаридів природного походження.

Уперше на основі встановлення тенденцій змін якості швидкозаморожених напівфабрикатів із культивованих печериць науково розроблений механізм стабілізації їхніх споживних властивостей шляхом обробки камеддю ксантановою, камеддю гуаровою та ламіданом попередньо бланшованих печериць у розчині лимонної кислоти.

Набуло подальшого розвитку вивчення закономірностей зміни споживних властивостей швидкозаморожених напівфабрикатів із культивованих печериць упродовж тривалого низькотемпературного зберігання.

 

 

Розроблено і затверджено технологічну інструкцію на швидкозаморожені напівфабрикати із культивованих печериць.

Новизну технічних рішень підтверджено патентом на корисну модель.

На базі ТОВ «Дісконт», ТОВ «Долівенко» проведено виробничі випробування на промислове впровадження розроблених технологій.

 

Оптимізація технології заморожування плодоовочевої продукції: монографія/ В.Ф Ялпачик, Н.П. Загорко, С.В. Кюрчев та інші. – Мелітополь: ВБ Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 214 с.

 

Авторський колективи монографії – викладачі  кафедри обладнання переробних і харчових виробництв  Таврійського державного агротехнологічного університету.

В колективній роботі науково обгрунтовано, розроблено, експериментально  підтверджено та впроваджено енергозберігаючі технологічні процеси заморожування та низькотемпературного довготривалого зберігання плодоовочевої продукції з різними біохімічними та фізико-механічними властивостями на основі математичного моделювання технологічних процесів заморожування із застосуванням теоретично визначених теплофізичних характеристик плодоовочевої сировини.

 

На основі досліджень мікроструктури тканин плодів і овочів  вперше теоретично обгрунтовано застосування підвищеного тиску в процесах заморожування-розморожування для збереження фізико-механічних та біохімічних характеристик.

Експериментально визначені закономірності протікання процесу заморожування плодоовочевої продукції у парі насиченого азоту, розсолі NaCl, у холодильній камері за умов природної конвекції.

 

Удосконалено технологічні схеми енергозберігаючих процесів заморожування та довготривалого зберігання плодоовочевої продукції з використанням оптимальних термінів заморожування та довготривалого зберігання, які впроваджені у виробництво.

Монографія складається з 7 розділів.

Перший розділ «Стан і тенденції розвитку технології і обладнання з виробництва та зберігання замороженої плодоовочевої продукції»

Другий розділ «Умови та методика експериментальних досліджень»

Розділ третій «Аналіз результатів експериментальних досліджень температурних полів рослинних об’єктів у процесі їх заморожування»

Розділ четвертий «Експериментальні дослідження мікроструктури плодоовочевої продукції при заморожуванні та низькотемпературному зберіганні»

На цьому етапі були досліджені плоди перцю солодкого, баклажанів, кукурудзи, плоди сливи.

Розділ п’ятий «Експериментальні дослідження фізико-механічних характеристик плодоовочевої продукції при низькотемпературному зберіганні».

Досліджувалися плоди перцю солодкого, кабачків, гарбуза, ягід винограду.

Розділ шостий «Експериментальні дослідження біохімічних характеристик плодоовочевої продукції при низькотемпературному зберіганні»

Представлені характеристики перцю солодкого, гарбуза, кабачків, плоди сливи, ягід винограду.

Розділ сьомий «Моделювання процесів заморожування об’єктів плодоовочевої сировини»

За визначенням авторів монографії розробка моделі процесів заморожування плодоовочевої сировини та її апробація по змінних в часі температурних полів, тривалості процесів та тепловим потокам надають змогу контролювати процеси в промислових умовах при зміні характеристик сировини, вирішувати задачі енерго- та ресурсозбереження на підприємствах агропромислового комплексу.

Матеріал монографії супроводжується великою кількістю таблиць, рисунків.

Наукове видання розраховане на фахівців, науковців, які вивчають та запроваджують інноваційні технології довготривалого зберігання плодоовочевої продукції.

 

Добавил: CNTB, 21.01.2022, в категорию Презентація книги
Просмотров: 83 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0