(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Наукові основи та практичні аспекти вирощування картоплі

Наукові основи та практичні аспекти вирощування картоплі за краплинного зрошення на півдні України: моногр./С.М. Юзюк, Г.С. Балашова, Р.А. Вожегова, Ю. О. Лавриненко; Ін-т зрошуваного землеробства. – Херсон: Олді-Плюс, 2019. –124 с.- Бібліогр.:с.106-123.

 

Пропонуємо переглянути нове видання, що надійшло до фонду бібліотеки.

Це монографія авторського колективу Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України. У вступі до видання зазначається, що картопля є однією з найпродуктивніших сільськогосподарських культур помірної кліматичної зони.

На сьогоднішній день картоплю вирощують більш ніж у 130 країнах світу. 

Основними її виробниками є Китай, Індія, Росія, США. На частку України припадає біля

6 відсотків світового виробництва картоплі. На думку багатьох науковців, картопля  вимагає розробки та впровадження новітніх технологій її вирощування.

На основі теоретичного обгрунтування і узагальнення наукових досліджень в роботі викладено експериментальні дані та запропоновано практичне вирішення наукової задачі оптимізації технологічного процесу вирощування картоплі при краплинному зрошуванні, що сприятиме підвищенню урожайності картоплі, економії ресурсів, зменшенню хімічного навантаження на довкілля.

Матеріал монографії укладено за розділами: агроекологічне обгрунтування технології вирощування картоплі; агрометеорологічні ресурси Південного Степу України;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  методика проведення експерименту та агротехніка в досліді; режим краплинного зрошення та водоспоживання картоплі; поживний режим грунту; фенологічні та морфобіологічні показники рослин картоплі залежно від факторів вирощування; продуктивність та якість картоплі за різних умов зволоження та способів внесення добрив; економічна оцінка та енергетична ефективність технології вирощування картоплі за краплинного зрошення в умовах півдня України.

Проведено аналіз економічної ефективності вирощування продовольчої картоплі залежно від основних елементів  технології вирощування, насамперед, це собівартість продукції. По собівартості визначається рівень агротехніки: продуктивність праці, організація та технологія вирощування культури, ефективність використання землі та інших засобів виробництва. Розрахований чистий прибуток, отриманий з одиниці площі, а також результат всіх економічних розрахунків – рентабельність рекомендованих методів агротехніки. Виведена енергетична ефективність застосування різних способів внесення добрив та умов зволоження за краплинного зрошення картоплі.

Результати досліджень викладені у висновках; подані практичні пропозиції для виробництва.

Рекомендований агротехнічний комплекс було впроваджено та досліджено в господарствах Херсонської та Миколаївської областей. Результати проведених робіт підтвердили ефективність запропонованих елементів технології та додатковий умовний чистий прибуток.

Монографія супроводжується великою кількістю таблиць, рисунків. Авторами опрацьовано понад 250 літературних джерел.

Видання  рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам вузів, фахівцям науково-дослідних установ сільськогосподарського спрямування

Добавил: CNTB, 26.06.2020, в категорию Презентація книги
Просмотров: 25 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0