(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Наукова ідея – важливий елемент інноваційного бізнесу

Українець А.І. Перспективні технологічні процеси виробництва нових продуктів та дієтичних добавок: підруч./А.І.Українець, Г.О. Сімахіна, Н.В. Науменко; НУХТ. –К.: НУХТ, 2018. – 335 с.: рис., табл.

 

«Наукова ідея – важливий елемент інноваційного бізнесу»

(підручник НУХТ)

В умовах ринкової системи господарювання постійно виникає. потреба в розробленні нових та вдосконаленні існуючих технологічних процесів перероблення сільськогосподарської сировини, використанні нових форм і методів організації виробництва, які забезпечують підвищення якості харчової продукції.

Презентуємо одне з нових видань, присвячені харчовій галузі, що поповнило фонд бібліотеки. Це підручник, підготовлений науковцями Національного університету харчових технологій.

Автори відзначають новизну концепції навчального видання, що подає найсучасніші теоретичні матеріали щодо використання фізико-хімічних процесів для розвитку принципово нового напряму харчових технологій – індустрії здорового харчування. Як один із перших вітчизняних підручників даного спрямування це видання буде корисним для студентів, викладачів, аспірантів технологічних спеціальностей, науковців, слухачів курсів післядипломної освіти, фахівців харчової галузі з метою вивчення та запровадження перспективних технологічних процесів виробництва харчових продуктів, що відповідають основним принципам здорового харчування XXI  століття – якість, безпека, ефективність.

Навчальне видання складається з двох частин.

Перша частина «Теоретичні основи перспективних процесів» розкриває фізико-хімічні основи низькотемпературного консервування сільськогосподарської сировини: механізми та динаміка процесів кристалоутворення під час заморожування рослинної сировини; механізм кристалізації води при заморожуванні вуглеводовмісної сировини; загальна характеристика та підбір ефективних кріопротекторів; технологічна схема отримання заморожених плодоовочевих напівфабрикатів та інші питання.

Розлого викладений матеріал другої частини «Практична реалізація перспективних процесів у харчових технологіях», що складається  з семи розділів.

Перший розділ представляє матеріал про становлення інноваційних технологій у харчовій промисловості України.

Другий розділ «Інновації у створенні нових видів харчової клітковини оздоровчої дії» . Це питання створення композицій, біокомплексів клітковини пшеничних висівок, ячмінних паростків, гідробіонтів, екстрактів лікарських трав.

Одним із напрямів розвитку інновацій в Україні є виробництво нової продукції з широким спектром впливу на певні органи та функції організму людини. Матеріал розкрито в розділі «Механізм прогнозування та створення інноваційного продукту з використанням принципів харчової комбінаторики». На конкретних прикладах розглядається процес створення та використання фітокомпозиції радіопротекторної дії з лікарських рослин, які можна використовувати як основу для бальзамів, збагачення слабоалкогольних, безалкогольних, соковмісних напоїв та інших харчових продуктів.

Аналіз різних способів консервування плодоовочевої сировини з точки зору максимального збереження вмісту вітамінів свідчить, що найефективнішим є спосіб консервування заморожуванням. До речі, комісія ЮНЕСКО визнала кріогенний спосіб зберігання та перероблення сільськогосподарської сировини єдиним на сьогодні найбільш ефективним методом отримання високоякісної продукції. Цей технологічний метод детально розкрито в розділі «Технології заморожених напівфабрикатів із рослинної сировини». Наводяться результати практичних досліджень низькотемпературних технології у харчовій промисловості. Наприклад, ягоди, заморожені розробленим в університеті методом із використанням кріопротекторів, зберігають свій об’єм, хімічний склад і органолептичні властивості.

В розділі «Технологія сублімованих вуглеводовмісних продуктів підвищеної біологічної цінності» представлені результати досліджень раціональних способів перероблення вуглеводовмісної сировини, що дозволяє значно розширити спектр харчових продуктів нового покоління.

Матеріал розділу «Нанотехнології: теорія і практика» розкриває інноваційний напрям, який називають «технологічним тайфуном» сьогодення і майбутнього. Найбільш актуальні і динамічні  нанорозробки, нанотехнології завойовують лідерство в світі. Серед лідерів з впровадження нанопроектів – США, Канада, країни Європейського Союзу, Японія, Китай та інші країни.

Корисні інновації нанотехнологічної галузі охоплюють процес виробництва їжі, контролю її якості, методів зберігання , транспортування.

Має здобутки в цьому напрямі і Національний університет харчових технологій.

В 2010 році успішно захищена перша докторська дисертація з харчових технологій на тему:«Наукові основи технології і формування наноструктури вершкового масла із рослинними добавками».

Експериментальний матеріал підручника супроводжується таблицями, рисунками, які в сукупності з теоретичними основами створюють панораму розвитку інноваційних технологій в харчовій промисловості України.

 

Добавил: CNTB, 13.10.2021, в категорию Презентація книги
Просмотров: 31 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0