(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Наука -аграріям. Презентація книги

Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до абіотичних чинників: моногр./А.І. Любченко, Л.О. Рябовол, С.П. Полторецький та ін.; за ред.Л.О. Рябова, С.П. Полторацького. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2020. – 140 с.

Цикорій коренеплідний – цінна сільськогосподарська культура різнобічного призначення: використовується як технічна, продовольча, лікарська, кормова культура. Незважаючи на цінність цієї рослини, площі її вирощування в Україні залишаються незначними. За твердженням авторів «монографії», основна причина, що стримує розширення площ вирощування цикорію коренеплідного-  відсутність пластичних сортів, стійких до стресових чинників.

У монографії наведено теоретичне узагальнення ї нове вирішення наукової проблеми з підвищення ефективності селекційного процесу цикорію коренеплідного за використання біотехнологічної ланки. Висвітлено основні прийоми клітинної селекції, інноваційні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених та авторів книг.

Монографія складається з розділів: застосування біотехнологічних методів у селекції рослин на стійкість до дії стресових чинників (огляд літератури); умови, матеріали та методи досліджень; індукція, формування, пасажування та морфогенез калюсних тканин цикорію коренеплідного; клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до стресових чинників; морфогенна активність стійких до стресових чинників клітинних ліній цикорію коренеплідного та отримання рослин – регенерантів; характеристика створеного біотехнологічними методами рослинного матеріалу цикорію коренеплідного. Проведені науковцями дослідження дозволили розробити селекційну схему використання в технологічному процесі біотехнологічної ланки для створення вихідного стійкого до стресових чинників хлоридного і сульфатного засолення  та дії іонів барію.

Розроблена селекційна схема надає можливість використання в селекційному процесі створення нових сортів цикорію коренеплідного толерантних до вказаних чинників та вирощування їх в зонах екологічного стресу.

В кінці наукової праці подаються рекомендації селекційній практиці та виробництву. Монографія рекомендується для вчених-генетиків, біотехнологів, селекціонерів, наукових фахівців, викладачів та студентів вузів біологічного та аграрного спрямування.

Додаємо, що в рубриці «Нормативні документи» можна ознайомитися з новими надходженнями державних стандартів України з питань вирощування, заготовлення, перероблення цикорію коренеплідного в аграрній, переробній та харчовій галузях.

Добавил: CNTB, 20.06.2020, в категорию Презентація книги
Просмотров: 28 | Загрузок нет | Рейтинг: 3.7