(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ. НАУКОВІ ІДЕЇ. ІННОВАЦІЇ

Купріна Н.М. Теоретико-методологічні основи забезпечення конкурентоспроможності харчової  промисловості України на засадах її персистентної  трансформації:  автореф.  дис. ... д-ра екон. наук:08.00.03/Н.М. Купріна; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних наук НАНУ України. - Одеса, 2021. – 39 с.: рис., табл.- Бібліогр.: с.30-36

 

Дисертаційна робота виконана в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень  і присвячена вирішенню важливої науково-прикладної проблеми - розробка теоретико-методологічних основ, методичних положень та практичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності  харчової промисловості  України.

Тема дисертації обрана автором як надзвичайно важлива  в сьогоднішніх умовах глобалізації та жорсткої конкуренції економік світу. Вперше введено до теорії національної економіки нові категорії: персистентність діяльності суб’єктів харчової промисловості, імпаритетна реструктуризація харчової промисловості. Визначена новизна одержаних результатів: вперше розроблена концепція імпаритетної реструктуризації суб’єктів харчової промисловості на базі системи принципів, головний з яких – принцип імпаритету (нерівність, захист від негативного впливу дії всього спектру екзогенних і ендогенних факторів), відповідно до макроцілей, які забезпечують вирішення завдань економічного розвитку країни.

Удосконалено систему інструментів аналізу і контролю в процесі  проведення імпаритетної реструктуризації, що базується на охопленні організаційних та економічних механізмів і включає внутрішній та зовнішній аудити, стратегічний, фінансовий та управлінський аналіз, стратегічний облік, систему моніторингу для спостереження результативності проведення імпаритетної реструктуризації.

Було здійснено практичне дослідження стану харчової промисловості за 2010-2019 роки на прикладі Одеської області. Проведене дослідження дозволило виявити найбільш перспективні  види діяльності з точки зору привабливості та конкурентних позицій для суб’єктів харчової промисловості області. Даний методичний підхід може бути застосований для проведення стратегічного аналізу, визначення конкурентоспроможності та напрямів розвитку діяльності суб’єктів харчової промисловості інших регіонів та національної економіки в цілому.

Одержані в процесі дослідження результати використані та отримали схвальний відгук в органах державного управління агропромисловим розвитком та управління аграрної політики в Одеській області, а також у суб’єктів харчової промисловості різних організаційно-правових форм: ТОВ «Профаудит», м. Одеса, ЗАТ «Одесакондитер»,

СП «Вітмарк Україна», ПрАТ «Одеський завод шампанських вин», ТОВ ПТК «Шабо», ПрАТ «Одесавинпром» та інші підприємства.

Окремі положення дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі вузів при проведенні занять з дисципліни «Фінансовий аналіз», «Управлінський облік», «Аудит».

Основні теоретичні положення, отримані висновки та результати дослідження доповідались та обговорювались на 48 міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях.

 

 

 

 

Добавил: CNTB, 13.10.2021, в категорию Презентація книги
Просмотров: 31 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0