(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Інновації - аграрному сектору економіки

Проблема продовольчого забезпечення жителів нашої планети, проблема голоду в різних регіонах світу сьогодні постає особливо гостро. Саме з цих причин рішенням Нобелівського комітету Нобелівську премію миру 2020 року отримала не особа, а організація – Всесвітня продовольча програма ООН, створена в 1961 році з ініціативи Президента США Дуайта Ейзенхауера.

Це найбільша гуманітарна установа, яка займається проблемами голоду в світі та надає допомогу понад 90 млн. людей щорічно.

Сьогодні до національного свята – Дня сільського господарства пропонуємо переглянути декілька видань з нових надходжень до бібліотеки.

 

Петруха Н.М. Державне регулювання інтегрованих корпоративних об’єднань в умовах соціоекономічної модернізації національної аграрної політики: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/Н.М. Петруха; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – К.:КНУБА, 2020. – 24 с.

В роботі сформовано методологічний та науково-прикладний базис удосноналення державного регулювання інтегрованих корпоративних об’єднань у період соціоекономічної модернізації національної аграрної політики в контексті реформи децентралізації, цілеорієнтування  регуляторних заходів місцевих органів влади на створення місцевої доданої вартості, розвиток сільського будівництва та забезпечення продовольчого суверенітету в умовах світової пандемії короновірусної інфекції. Визначено рівень динамізації та параметризації  результативності аграрної політики та державного регулювання інтегрованих корпоративних об’єднань за умов структурної  трансформації аграрного сектору світової та національної економіки. Проведено порівняльні кількісно-якісні оцінки регулювання аграрного сектору в цілому та інтегрованих корпоративних об’єднань, в тому числі з зарубіжними країнами.

 

 

 

Зомчак Л.М. Економетричне моделювання функціонування та розвитку аграрного сектору України:моногр./Л.М.Зомчак, М.В. Негрей; Львівський нац. ун-т, Нац. ун-т  біоресурсів та природокористування України. -К.:Компринт, 2018. - 256 с. 

У вступі  монографії зазначається, що аграрний сектор набуває нового значення в умовах реструктуризації економіки України. Спостерігається зростання аграрного сектору та зміцнення впливу основних учасників аграрного ринку на політико-економічні процеси в державі. Зростає також світовий попит на органічне землеробство, альтернативну енергетику, якісні та безпечні продовольчі продукти. 

Монографія складається з чотирьох розділів.

У першому розділі проведено фундаментальний аналіз стану аграрного сектору України. Досліджено особливості економіко-математичного моделювання аграрного сектору.

У другому розділі наведено дослідження світового досвіду моделювання аграрного сектору, яке може дати вітчизняним дослідникам і практикам нові знання, інструменти та методику моделювання. Розглянуто зарубіжні моделі аграрного сектору: AGLINK-COSIMO, CAPRI, AGMEMOD, MAGNET та інші.

Третій розділ присвячено моделюванню аграрного виробництва. Розглянуті моделі рослинництва, тваринництва із різними підходами до обробки даних. для оцінки ефективності підприємств аграрного ринку.

Четвертий розділ «Моделювання та прогнозування показників аграрного сектору України у середовищі R»  на основі статистичних даних про виробництво основних сільськогосподарських показників були побудовані: симультативна модель динаміки виробництва основних продуктів рослинництва, сезонні моделі динаміки

 

Добавил: CNTB, 12.11.2020, в категорию Презентація книги
Просмотров: 21 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0