(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Грабовська О.В. Технології крохмалю і крохмалепродуктів:підручник/О.В. Грабовська , НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. – 315 с.- Бібліогр.: с.309

Грабовська О.В. Технології крохмалю і крохмалепродуктів:підручник/О.В. Грабовська , НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. – 315 с.- Бібліогр.: с.309

 

 

Підручник підготовлений науковим працівником Національного університету харчових  технологій і рекомендований студентам технологічних спеціальностей для набуття теоретичних знань і практичних навичок з основних питань технології  та обладнання виробництва крохмалю.

У вступі до підручника зазначається, що крохмаль і крохмалепродукти набувають все більшого поширення в світі як самостійні продукти та сировина для інших виробництв. Майже половину усієї крохмальної продукції в світі споживає харчова промисловість. Застосування крохмале-патокової продукції у харчовій галузі характеризується відносно дешевшою порівняно з цукром і широко застосовується у виробництві шоколадних і кондитерських, лікеро-горілчаних, хлібобулочних виробів, у виробництві пива, квасу, фруктових і овочевих соків, безалкогольних напоїв, продуктів дитячого та дієтичного харчування.

Видання складається з трьох тематичних частин.

В першій частині «Технологія крохмалю» подається аналіз сучасного стану крохмале-патокової галузі в світі, історія виникнення цієї галузі, застосування крохмалю та крохмалепродуктів, економічне оцінювання сировини для виробництва крохмалю.

Відзначається, що крохмале-патокова промисловість України відроджується після кризового періоду і на сьогодні нарощує свої потужності. Для України, яка має великі території і різноманітні грунтово-кліматичні умови регіонів, збільшення виробництва цих продуктів є важливим елементом відновлення та економічного зростання.

Основні потреби ринку України у крохмалепродуктах (крохмальна патока, глюкозні, глюкозно-фруктові сиропи) на сьогодні задовольняються за рахунок внутрішнього виробництва. Частина цих продуктів йде на експорт. В цьому розділі подано також матеріал про походження, особливості будови та фізико-хімічні властивості крохмалю. Детально викладена технологія окремих крохмалів - картопляного, кукурудзяного, пшеничного, сухого. Характеризуються модифіковані види крохмалю, які використовуються як наповнювачі, драглеутворювачі, згущувачі, водоутримувальні агенти тощо. Розглядаються найпоширеніші види модифікованого крохмалю, наведена сучасна класифікація модифікованих видів крохмалю.

Висвітлені питання утилізації побічних продуктів кукурудзо-крохмального виробництва – кукурудзяна олія, сухий глютен, сухий корм.

В другій частині «Основи біотехнології цукристих крохмалепродуктів» викладені теорія гідролізу крохмалю, технологія крохмальної патоки, виробництво ферментативних гідролізатів крохмалю, технологія кристалічної глюкози, технологія глюкозно-фруктового сиропу.

Матеріал підручника супроводжується таблицями, технологічними схемами, рисунками технологічного обладнання.

Третя частина «Лабораторний практикум» необхідний для засвоєння методів аналізу якісних показників сировини, основних та побічних продуктів, здійснення хіміко-технологічного контролю крохмально-патокового виробництва.

Добавил: CNTB, 29.09.2021, в категорию Презентація книги
Просмотров: 14 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0