(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Методичні положення та норми продуктивності праці у м’ясному скотарстві...

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 20.05.2020

Методичні положення і норми витрат праці на перероблення та консервування фруктів і овочів...

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 20.05.2020

Сторожик Л.І. Агробіологічні основи формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури в степу та лісостепу України/ Л.І. Сторожик; Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. - Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. – 264 с. – Бібліогр.: с. 226-245...

 

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 30.04.2020

Омаров А.Е. Екологічна безпека держави в умовах глобалізаційних викликів сучасності: державно-управлінський аспект: монографія/ А.Е. Омаров; Нац. ун-т цивільного захисту населення. – Харків: ПромАрт,   2018. – 288 с.: іл....

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 23.04.2020

Пропонуємо читачам переглянути сторінки  надзвичайно цікавих і цінних книг, присвячених Хлібу.

Хліб наш насущний. Використання хліба в українських обрядах і звичаях/упоряд.: М. Ткач, Н. Данилевська. – Київ: Укр. Центр духовної  культури. – 2003. - 220 с.: іл.

 

Зюбровський А. В.   Народні  традиції   випікання  хліба   в  українців   наприкінці XIX - на початку XXI століття (за матеріалами Південно-Західного історико-етнографічного регіону): монографія /А.В. Зюбровський; НАНУ, Ін-т народознавства. К.: наукова думка, 2018. 192 с.:іл. - (Проект «Наукова книга». Молоді вчені) ..

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 20.03.2020

Эта книга о прошлом, настоящем и будущем упаковки украинской упаковочной индустрии. В ней удивительным образом переплетаются исторические факты, реальные события и сухая статистика с историей создания и развития украинских компаний, университетских и научных центров...

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 01.03.2020

Презентація присвячена актуальним проблемам та завданням харчової промисловості України - це забезпечення споживачів біологічно повноцінними, безпечними харчовими продуктами   з   дотриманням   природоохоронних,   безвідходних,   енерго-

та ресурсозберігаючих технологій; розробка та запровадженням  сучасного  обладнання.

Презентація включає огляд видань з фонду бібліотеки. Це підручники, підготовлені колективом викладачів Національного університету харчових технологій і рекомендовані студентам, аспірантам вузів відповідних профілів. Корисними також будуть фахівцям харчової та переробної галузей.  

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 14.02.2020

Виробництво сирів часто називають галуззю, в якій тісно переплетені наука та     мистецтво. Історичні джерела свідчать, що мистецтво сироваріння існує же 6-7 тис. років. Більшість сирів в сучасному виробництві виготовляються з жорстким дотриманням стандартів.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 20.12.2019

Токсикологія продуктів харчування : Підручник /С.А. Воронов, Ю.Б. Стецишин, Ю.В. Панченко, А.М. Когут; за ред. С.А. Воронова.- Львів: Львівська політехніка, 2014. – 556 с...

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 29.11.2019

Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине: моногр./редкол.: А.Г. Наумовец, В.Н. Уваров (зам. глав. ред.), И.А. Мальчевский (зам. глав. ред.), А.Е. Беляев и др.; НАН Украины.- К.: Академпериодика, 2014.- 768 с.: ил.

Монографія – фундаментальна колективна праця, виконана інститутами Національної академії наук в рамках Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали»...

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 23.11.2019