(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Кушніренко Н.М. Сировина і матеріали рибної промисловості: навч. посіб. До лабораторних занять/Н.М. Кушніренко, А.С. Паламарчук, Одеська нац. Академія харчових технологій. – Одеса, : ОНАХТ,2019. – 59 с.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 24.09.2020

Соловйов В.П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики: моногр./ В.П. Соловйов, Г.І. Кореняко, В.М. Головатюк; НАНУ. – К.: Фенікс, 2008. – 223 с.

Видання підготовлено науковцями Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки Національної академії наук України....

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 04.09.2020

Наукові основи та практичні аспекти вирощування картоплі за краплинного зрошення на півдні України: моногр./С.М. Юзюк, Г.С. Балашова, Р.А. Вожегова, Ю. О. Лавриненко; Ін-т зрошуваного землеробства. – Херсон: Олді-Плюс, 2019. –124 с.- Бібліогр.:с.106-123....

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 26.06.2020

Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до абіотичних чинників: моногр./А.І. Любченко, Л.О. Рябовол, С.П. Полторецький та ін.; за ред.Л.О. Рябова, С.П. Полторацького. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2020. – 140 с.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 20.06.2020

До Дня пивовара пропонуємо ознайомитися з рідкісною книгою   ...

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 14.06.2020

Методичні положення та норми продуктивності праці у м’ясному скотарстві...

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 20.05.2020

Методичні положення і норми витрат праці на перероблення та консервування фруктів і овочів...

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 20.05.2020

Сторожик Л.І. Агробіологічні основи формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури в степу та лісостепу України/ Л.І. Сторожик; Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. - Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. – 264 с. – Бібліогр.: с. 226-245...

 

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 30.04.2020

Омаров А.Е. Екологічна безпека держави в умовах глобалізаційних викликів сучасності: державно-управлінський аспект: монографія/ А.Е. Омаров; Нац. ун-т цивільного захисту населення. – Харків: ПромАрт,   2018. – 288 с.: іл....

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 23.04.2020

Пропонуємо читачам переглянути сторінки  надзвичайно цікавих і цінних книг, присвячених Хлібу.

Хліб наш насущний. Використання хліба в українських обрядах і звичаях/упоряд.: М. Ткач, Н. Данилевська. – Київ: Укр. Центр духовної  культури. – 2003. - 220 с.: іл.

 

Зюбровський А. В.   Народні  традиції   випікання  хліба   в  українців   наприкінці XIX - на початку XXI століття (за матеріалами Південно-Західного історико-етнографічного регіону): монографія /А.В. Зюбровський; НАНУ, Ін-т народознавства. К.: наукова думка, 2018. 192 с.:іл. - (Проект «Наукова книга». Молоді вчені) ..

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 20.03.2020