(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Купріна Н.М. Теоретико-методологічні основи забезпечення конкурентоспроможності харчової  промисловості України на засадах її персистентної  трансформації:  автореф.  дис. ... д-ра екон. наук:08.00.03/Н.М. Купріна; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних наук НАНУ України. - Одеса, 2021. – 39 с.: рис., табл.- Бібліогр.: с.30-36...

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 13.10.2021

Українець А.І. Перспективні технологічні процеси виробництва нових продуктів та дієтичних добавок: підруч./А.І.Українець, Г.О. Сімахіна, Н.В. Науменко; НУХТ. –К.: НУХТ, 2018. – 335 с.: рис., табл.

...

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 13.10.2021

Грабовська О.В. Технології крохмалю і крохмалепродуктів:підручник/О.В. Грабовська , НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. – 315 с.- Бібліогр.: с.309

 

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 29.09.2021

Оцінювання стану водних екосистем за показниками біотестування: монографія/ М.О. Клименко, А.М. Прищепа, О.М.Клименко, Л.М. Стецюк; Нац. ун-т водного господарства. – Рівне, 2014.- 171  с.:іл. - Бібліогр.: с.152165

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 17.09.2021

Шредер В.Л. Полімерна упаковка: монографія/В.Л. Шредер, В.М. Кривошей, Н.В.Кулик.- Київ: ІАЦ «Упаковка», 2021. - 580 с.:іл.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 01.07.2021

Пріоритетні завдання аграрної, харчової промисловості України на сьогодні – прискорення  інноваційних технологій, випуск якісних і безпечних продуктів харчування,  організація екологічно безпечного і безвідходного виробництва сільськогосподарської продукції.

На презентації представлені нові книги з фонду бібліотеки. Це навчальні видання Національного університету харчових технологій....

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 27.06.2021

Швидкий розвиток інноваційних технологій в XXI столітті стає основним джерелом економічного зростання країн світу. Харчова і переробна промисловість України нарощує темпи вивчення та запровадження інноваційних тенденцій зі створення нових видів якісних та безпечних продуктів, сучасного устаткування та обладнання, а також забезпечення  галузі висококваліфікованими спеціалістами.

Цим питанням присвячена презентація нових книг з фонду бібліотеки....

...

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 14.05.2021

Актуальна тема для харчовиків!

 

Іванова В.Д. Технологія природних вітамінів: навч. посіб./В.Д.Іванова, Г.О. Сімахіна. – К.: НУХТ, 2015. – 344 с.: іл.

Важливим напрямком в Україні на сьогодні постає розроблення стратегії раціонального, збалансованого харчування населення. Найбільш дефіцитними в харчовому раціоні людини стають вітаміни та мінеральні речовини...

 

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 09.04.2021

В рамках  Всесвітнього Дня борошна пропонуємо тематичну презентацію книг з бібліотечної колекції...

...

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 26.03.2021

Назаренко Л.О. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: слайд-курс: навч. посіб./Л.О. Назаренко, Полтавський ун-т економіки та торгівлі. - К.: Центр учбової літ., 2018.- 248 с. - Бібліогр.: с.236-239

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 10.03.2021