(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

З нових надходжень

634.8

А 92

Атлас болезней и вредителей винограда/ Н.В. Алейникова, Е.С. Галкина, Я.Э. Радионовская, В.В. Воеводин. - К.: Олби-Инк, 2016. - 215 с.: ил. - Библиогр.: с. 180-182

 Авт. на обл. не указаны

Атлас составлен по материалам исследований Национального института винограда и вина "Магарач". Приведены сведения о распространении, вредоносности, симптомах поражения, биологии возбудителей болезней и вредителей винограда в условиях Юга Украины, а также рекомендации по защитным мероприятиям. Описаны биоэкологические особенности развития вредных организмов в современных условиях, в том числе фитоплазмозов и представителей цикадовых.

330 (03)

В 48

 Винахідники України  - еліта держави. Винаходи та інновації, Вип. 4/ упоряд. М. Серб. - К.: ВЦ "Логос Україна", 2016. - 148 с.: іл. - ISBN 978-966-1581-22-8

Четвертий том довідника містить цікаву та важливу інформацію про винахідницьку галузь України - основні етапи розвитку Державної системи правової охорони інтелектуальної власності України, патентних повірених та агентства, навчальні та наукові заклади й установи, а також підприємства - новатори держави. 

330 (03)

В 48

Винахідники України - еліта держави. Винаходи та інновації, Том 5/ упоряд. М. Серб. - К.: ВЦ "Логос Україна", 2018. - 156 с.: іл. - ISBN 978-966-1581-32-5

Довідково-іміджеве видання подає відомості про винаходи українських вчених, інженерів у різних сферах людської життєдіяльності, зокрема, таких як медицина, будівництво, архітектура, машинобудування, хімічна й нафтогазова галузі, харчова промисловість та сільське господарство.

631.1

В 52

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні, очікуване у 2018 році/ Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, О.Ю. Грищенко, Ю.В. Волосюк; за ред. Ю.О. Лупенко,  В.Я. Месель-Веселяк; ННЦ "Ін-т аграрної економіки". - К.: ННЦ "ІАЕ", 2018. - 26 с.: табл.

Здійснено розрахунки очікуваного виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2018 році.

658

К 82

Криворучко , С.В.   Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів: моногр./ С.В. Криворучно . - К.: ЛАТ плюс К, 2018. - 464 с.: іл. - ISBN 978-617-7061-47-1

             монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти створення та реалізації бізнесу. Аналізуються різні фази підприємницької діяльності, методологічні та філософські принципи організації та вдосконалення бізнесу. Викладені всі основні складові успішного бізнесу. 

55

Л 64

Літогенез осадових комплексів океану Тетіс. Карпато-Чорноморський сегмент: моногр./ Ю.М. Сеньковський, К.Г. Григорчук, Ю.В. Колтун; НААН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. - К.: Наукова думка, 2018. - 159 с.: іл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.139-153 . - ISBN 978-966-00-1625-5

У монографії розглянуто фундаментальну проблему сучасної геології:формування та еволюція осадових комплексів давніх континентальних окраїн, визначення ролі у цих процесах різних факторів літогенезу. Створено серію карт геолого-палеоокеанографічних карт обстановок седиментації та виділено осадові асоціації для окремих епох пізнього мезозою та кайнозою Карпато-Чорноморської континентальної окраїни Тетісу.

 

 

Добавил: CNTB, 09.02.2019, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 15 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0