(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Нові надходження ДСТУ до фонду ЦНТБ (До Дня працівників сільського господарства - 17 листопада)

ДСТУ 8043: 2015 Борошно вапнякове  для сільськогосподарських тварин. Технічні умови/ <розробники:> О. Бойко,  Л. Єлецька,  В. Проніна; Ін-т тваринництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26826-86 у частині борошна для сільськогосподарських тварин); чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Біблиігр.: с. 5

 Сфера застосування: стандарт поширюється на вапнякове борошно, яке отримують із вапняків і застосовують для виготовлення комбікормів для сільськогосподарських тварин.

ДСТУ 8039: 2015 Борошно кормове з відходів перероблення птиці. Технічні умови/ <розробники>: С. Голембівський,  Л. Дєдова,  О. Кальнобродський,  В. Кебко,  І. Корх; Ін-т розведення і генетики тварин  НААН, Біокор-Агро. - Вид офіц. - Увед вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9-10

Сфера застосування: стандарт поширюється на кормове борошно, одержане з відходів перероблення птиці, з додаванням як наповнювача до шротів або висівок та призначене для використання як кормової добавки в годівлі сільськогосподарських тварин і птиці та виробництві комбікормів. Стандарт встановлює вимоги щодо сировини, технології виробництва, органолептичних і фізико-хімічних показників, поживності й безпечності борошна кормового. 

ДСТУ 8613: 2016 Добрива зелені (сидерати). Вимоги до сидеральних культур/ Ін-т землеробства НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6

Сфера застосування: стандарт поширюється на сидеральні культури, які використовують як зелене добриво, та встановлює загальні вимоги до них.

ДСТУ 7705: 2015 Захист довкілля. Рекультивація земель. Терміни та визначення понять/ <розробники>: А. Балаєв,  П. Бучек,  М. Дітковська,  В. Забалуєв,  Ю.Кравченко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. - Вид. офіц. - Увед. вперше;   чинний від 2016-08-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 14 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.14

Сфера застосування: стандарт установлює українські терміни та визначення понять щодо рекультивації земель і споріднених з нею галузей для всіх сфер застосування, зокрема в науковій,в науковій, навчальній, довідковій і методичній літературі, забезпечує термінологічну узгодженість у міжгалузевих і міждержавних науково-технічних, економічних, екологічних та інших зв'язках, забезпечує однозначною термінологією державні та міждержавні соціально-екологічні та науково-технічні програми й законодавство України в галузі охорони природи, екології, меліорації і рекультивації земель, ландшафтознавстві тощо.

ДСТУ 7973: 2015 Кози молочних порід. Методи оцінювання екстер'єру та продуктивності / <розробники>: Н. Косова,  Л. Паньків,  І. Помітун,  В Похил; Ін-т тваринництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2018. - 11 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10

Сфера застосування: стандарт поширюється на кіз молочних порід і встановлює методи оцінювання екстер'єру та параметрів їхньої продуктивності.

ДСТУ 8167: 2015 Комбікорми для свиней . Технічні умови/ <розробники>: Б. Газієв,  О. Звєрєв, Креньов А.,  М. Косов,  А. Тищенко; Ін-т тваринництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 14 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.13-14

Сфера застосування: стандарт поширюється на комбікорми для поросят-сисунів віком від 9 до 60 днів, поросят після відлучення віком 2-4 міс., ремонтного молодняку свиней віком 4-8 міс., кнурів-плідників, маток холостих і першого періоду поросності, маток другого періоду поросності і підсисних маток, а також для свиней м'ясної відгодівлі та відгодівлі до жирної кондиції, і встановлює вимоги до якості цих комбікормів залежно від умов утримання свиней.

ДСТУ 8132:2015 Кореневища, бульби та інші вегетативні частини рослин квіткових культур. Частина 1. Вегетативні частини багаторічних грунтопокривних рослин. Технічні умови/ <розробники>: Н. Бакова,  В. Єжов,  Г. Захаренко,  Н. Зубкова,  І. Улановська; Нікітський ботанічний сад. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28850-90 в частині багаторічних грунтопокривних квіткових культур);  чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 6

Сфера застосування: стандарт поширюється на садивний матеріал багаторічних грунтопокривних квіткових культур. Продукцію призначено для продажу оптом і вроздріб.

ДСТУ 8088: 2015 Корми для тварин. Однорічні злаково-бобові сумішки для заготівлі зерносінажу. Технічні умови/ <розробники>: С. Дроздов,  О. Ільченко,  Є. Руденко,  З. Познякова; Ін-т тваринництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 12 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11

Сфера застосування: стандарт поширюється на однорічні злаково-бобові сумішки, зібрані з використанням безобмолотної технології для заготівлі зерносінажу. Зерносінаж з однорічних злаково-бобових сумішок використовують для годівлі жуйних тварин. Стандарт поширюється на всі сільськогосподарські підприємства незалежно від форм власності.

ДСТУ 8485: 2015

Насіння ефіроолійних культур. Інспектування сортових посівів/ Н. Богатюк, І. Данилова, О. Мішньов; Ін-т ефіроолійних та лікарських рослин НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 19 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.19

Сфера застосування: стандарт поширюється на сортові насінницькі посіви ефіроолійних культур та встановлює вимоги щодо їх інспектування для встановлення придатності урожаю для насінницьких цілей.

ДСТУ 7960: 2015

Плодові культури. Методи апробації маточних насаджень яблуні/ <розробники>: Л. Баршабова,  Т. Кондратенко,  С. Ткачик; Укр. ін-т експертизи сортів рослин. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 36 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.35

Сфера застосування: стандарт поширюється на технологію апробації маточних насаджень вегетативно-розмножуваних (клонових) підщеп і маточно-сортових (живцевих) садів яблуні, яку застосовують із метою одержати чистосортний ідентифікаційний садивний матеріал яблуні для закладання товарних насаджень у господарствах різних форм власності.

ДСТУ  EN  16246: 2016, (EN 16246: 2012, IDT) Сільськогосподарські машини. Зворотні лопати екскаватора. Вимоги щодо безпеки: пер. з англ. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 16246: 2014 ; чинний від 2018-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 18 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.17

Сфера застосування: стандарт разом з EN  ISO 4254-1 та EN 15811 установлює вимоги щодо безпеки та методи їх перевіряння для проектування та виготовлення зворотних лопат екскаваторів, установлених на триточковий навісний пристрій трактора. Стандарт визначає вид інформації щодо безпечних методів роботи (охоплюючи залишкові ризики), які надає виробник.

ДСТУ  ISO 17103: 2013 Сільськогосподарські машини. Косарки випробування та критерії приймання захисних фартухів (ISO 17103: 2009, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування М. Грицишин,  В. Кузьменнко,  В. Максіменко,  С. Ямпольський; ННЦ "ІМЕСГ". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ISO 17103: 2006 (ISO 17103: 2008, ISO);  чинний від  2014-10-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 5 c. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги та критерії приймання під час випробувань захисних фартухів дискових, барабанних і ціповихобертових косарок, використовуваних у сільському господарстві.

ДСТУ  ISO 6720: 2008 Сільськогосподарські машини. Сівалки, садильні машини, розкидачі добрив і обприскувачі. Рекомендовані значення робочої ширини / пер. з англ. і наук.--техн. редагування: І. Везерський,  С. Любченко,  Т. Цема; Технічний. комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2011-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює робочу ширину сівалок, садильних машин, розкидачів добрив та обприскувачів для надання рекомендацій їх виробникам і користувачам. Установлює співвідношення між значеннями робочої ширини сівалок або садильних машин (машин для виконання початкових операцій) і розкидачів добрив та обприскувачів (машин для виконання подальших операцій).

ДСТУ 7459: 2013 Смородина та порічки. Технологія вирощування плодів. Загальні вимоги/ <розробники>: Т. Кондратенко,  В. Мазур,  В. Сіленко,  В. Стрельніков; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2014-09-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11-12

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій під час вирощування плодів смородини і порічки: вибирання ділянки та передпосадкової підготовки площі і грунту, добирання сортів, строків, схем і техніки садіння рослин, догляду за насадженнями, механізованого збирання врожаю.

ДСТУ  ISO 22369-1: 2008 Устатковання для захисту рослин. Класифікація обприскувального устатковання за ступенем знесення крапель. Частина 1. Класи (ISO 22369-1: 2006, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування С. Любченко,  В. Погорілий,  О. Рожанський; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Технічний. комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2011-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює класифікацію обприскувального устатковання за ступенем знесення крапель та визначає відносні показники ступеня знесення крапель від найбільшого до найменшого. Стандарт поширюється на устатковання, яке використовують для обприскування польових культур, кущів і дерев у садівництві та лісівництві. 

ДСТУ  ISO 2856: 2014 Устатковання для захисту рослин. Методи лабораторного вимірювання знесення отрутохімікатів під час обприскування. Аеродинамічні труби (ISO 22856: 2008, IDT) / пер з англ. і наук.-техн. редагування:. М. Грицишин,  В. Панасюк,  В. П"ятаченко,  В. Ратушний,  М. Цибуля; ННЦ "ІМЕСГ". - Вид. офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11

Сфера застосування: стандарт установлює загальні правила ефективності вимірювання знесення крапель розчину в аеродинамічних трубах за контрольованих лабораторних умов. Стандарт застосовують, де потрібно відносне оцінення ефективності розприскування крапель розчину від джерела факела розпилу (наприклад, форсунки) рідини розчину.

ДСТУ  ISO  22522: 2014 Устатковання для захисту рослин. Польові вимірювання щодо розподіляння розпилювання на деревних та кущових культурах (ISO 22522: 2007, IDT )/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: В. Панасюк,  В. П"ятаченко,  В. Ратушний,  М. Цибуля; Технічний. комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини", ННЦ "ІМЕСГ". - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2015-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 12 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11

Сфера застосування: стандарт застосовують для польового вимірювання кількостей відкладання розпиленої речовини на деревних та кущових культурах, отриманої з використанням наземних обприскувачів. Стандарт установлює вимоги щодо вимірювання об'єму або маси відкладення розпиленої речовини (як в абсолютних значеннях, так і у вигляді розподілу) на цільових поверхнях, таких як листя, фрукти, та втрати внаслідок попадання на землю.

ДСТУ  ISO 19732: 2013 Устатковання для захисту рослин. Фільтри для обприскувачів. Кольорове ідентифікаційне кодування (ISO 19732/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: М. Грицишин,  В. Панасюк,  В. П"ятаченко,  В. Ратушний,  М. Цибуля. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2014-09-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 3 с.: іл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює систему кольорового кодування для  ідентифікації всіх типів фільтрів, які використовують під час внесення засобів хімічного захисту сільськогосподарських рослин.

 

 

Добавил: CNTB, 15.11.2019, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 20 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0