(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

М’ясо і м’ясні продукти

637.5

А 56

Аль-Хашімі, Хайдер Мохаммед Тахер  Удосконалення технології м'ясних продуктів з використанням м'яса перепелів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Хайдер Мохаммед Тахер Аль-Хашімі; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі удосконалено технологію підготовки м'яса перепелів для їх промислового використання. Досліджено можливості комбінування м'яса перепелів з харчовими інгредієнтами - соусом бальзамік, рисом, морквою, цибулею, перепелиними і курячими яйцями для підвищення технологічних характеристик готових виробів. Розроблено раціональні рецептури копчено-варених, запечених виробів і консервів з м'яса перепелів, збалансованих за амінокислотним складом.

637.5

А 94

Афанасьева, О.П.  Маркетингова політика підприємств на ринку  м'яса та м'ясопродуктів: автореф. дис.  ... канд. екон. наук: 08.00.04/ О.П. Афанасьева; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-

Досліджено зміст маркетингової політики та сформульовано визначення її поняття, визначено систему інформаційного забезпечення формування маркетингової політики. Проведено аналіз впливу умов та чинників макросередовища нв функціонування підприємств. Досліджено маркетингову політику підприємств на локальному ринку. Надано практичні рекомендації  з формування попиту та організації збуту органічного м'яса.

637.5

Д 66

Доманова, О.В. Споживні властивості смажених ковбас в модифікованих натуральних оболонках: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ О.В. Доманова; КНТЕУ. - К.: КНТЕУ, 2017. - 23 с.: рис. - Бібліогр.: с.17-20

Дисертація присвячена науковому  обгрунтуванню доцільності обробки натуральних оболонок водними витяжками лікарських рослин (шавлія, деревій, шипшина)  для покращення їх бар'єрних властивостей та оцінки споживних властивостей смажених ковбас в модифікованих натуральних оболонках. Додаткова обробка водними витяжками лікарської рослинної сировини дає можливість зберегти структурно-механічні характеристики натуральних оболонок, що зумовлює їх використання в ковбасному виробництві.

637.5

Д 67

Донець, О.П. Вдосконалення технології шинкових виробів шляхом збагачення м'ясними білками: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ О.П. Донець; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.15-18

Робота присвячена науковому обгрунтуванню технології реструктурованих шинкових виробів в оболонці зі свинини шляхом направленого використання механічних способів її оброблення та виготовлення білково-жирової емульсії з високими функціонально-технологічними властивостями, збалансованим амінокислотним та жирнокислотним складом. Встановлено раціональні параметри отримання білково-жирової емульсії гарячим способом, розроблено технологічну схему її виготовлення.

637.5

Д 93

Дьяченко, Ю. В. Управління конкурентною стратегією м'ясопереробних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Ю. В. Дьяченко; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2018. - 22 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-18

Дисертацію присвячено розробці теоретичних та методичних підходів щодо управління конкурентною стратегією м'ясопереробних підприємств. Проведено аналіз особливостей  розвитку м'ясоперербної галузі України за показниками: споживання, виробництво, імпорт, експорт м'яса та м'ясопродуктів. Обгрунтовано реалізацію стратегії концентрованого зростання, а саме стратегії зовнішньоекономічної діяльності.

637.5

З-69

Змієвська, Т.М. Розроблення технології реструктурованих формованих продуктів із м'яса птиці: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Т.М. Змієвська; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

Дисертацію присвячено розробленню технології реструктурованих формованих продуктів із птиці, що дає змогу розширити асортиментний ряд продуктів з помірною вартістю сировини та забезпечити населення України доступним тваринним білком. Відпрацьовано способи обробки птиці, які підвищують адгезійнокогезійну здатність сировини, для відтворення текстури тканини у готовому продукті. Новизну технологічних рішень підтверджено патентом України на винаходи.

637.5

І- 20

Іванова, Т.М. Удосконалення технології м'ясних продуктів з використанням кверцетинвмісної сировини: автореф дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Т.М. Іванова; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 25 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-22

Дисертація присвячена удосконаленню технології м'ясних аиробів з подовженим терміном зберігання за рахунок використання кверцетинвмісної сировини. Обгрунтовано та експериментально підтверджено  доцільність використання екстрактів з даної сировини у якості антиокиснювачів природного походження в технології м'ясних продуктів. Досліджено вплив запропонованих антиокиснюючих добавок на комплекс показників якості, харчову та біологічну цінність готових м'ясних виробів. Проведено дослідження безпечності обраної сировини та готових продуктів.

637.5

К 82

Крижська, Т.А. Розробка технології сиров'яленого суцільном'язового продукту із м'яса птиці: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Т.А. Крижська; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 21 с: табл. - Бібліогр.: с.  15-18

Дисертація присвячена розробці нової технології виготовлення сиров'яленого суцільном'язового продукту із м'яса птиці. Результати досліджень дозволили науково обгрунтувати та експериментально підтвердити доцільність використання білого м'яса птиці для виготовлення продукту. Розроблено та затверджено експрес-метод  оцінки  якості  продукту  із сиров'ялених продуктів  із м'яса птиці.

637.5

Л 64

Літвінова, І.О. Продовження строків зберігання напівфабрикатів та ковбас з використанням поліфенольних сполук з виноградного насіння: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ І.О. Літвінова; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2016. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с.  15-16

Дисертація присвячена науковому обгрунтуванню та удосконаленню технологій для збереження показників якості та подовження термінів зберігання за рахунок використання антиокислювальної добавки. Проведено аналіз літературних джерел і встановлена перспективність застосування потенційного джерела інгібіторів процесу окиснення - виноградного насіння, оскільки поліфеноли, отримані з даної сировини проявляють максимальну антиоксидантну дію і їх використання не обмежене гранично допустимими концентраціями.

637.5

Л 93

Любчик, О. С. Розвиток метрологічного забезпечення якості харчової продукції тваринного походження: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.02/ О. С. Любчик; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2017. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі здійснено розробку методу оперативного контролю якості м'яса, якісної продукції споживачем в місцях його продажу на основі оптичних методів з використанням сучасних цифрових оптико-електронних перетворювачів, для реалізації якого досліджено умови його застосування. Розроблено математичну модель оптичної ідентифікації м'яса та модель вирішального правила для прийняття рішення.

637.5

М 80

Мороз, О.О. Удосконалення технології напівкопчених ковбас з використанням композиційних білоквміщуючих наповнювачів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ О.О. Мороз; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 23 с: рис.. - Бібліогр.: с.  17-20

В роботі обгрунтовано підходи щодо виробництва напівкопчених ковбас з використанням м'яса птиці і композиційних сумішей з використанням зародків пшениці, сухої молочної сироватки, колагеновмісної сировини і технологічних добавок. Досліджено вплив на технологічні, реологічні характеристики сировини. Обгрунтовано нові рецептури і технології виробництва напівкопчених ковбас.

637.5

Н 59

Нечепуренко, К. Б. Технологія виробів м'ясних посічених з використанням термостабільної пружної емульсії на основі натрію альгінату: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ К. Б. Нечепуренко; ХДУХТ. - Харків, 2018. - 21 с.: табл. - Бібліогр.: с. 14-18

В роботі спрогнозовано та експериментально підтверджено, що використання у складі виробів м'ясних посічених структурованої термостабільної пружної емульсії дозволяє більш раціонально використовувати м'ясну сировину, покращити органолептичні показники виробів м'ясних посічених та харчову цінність за рахунок збагачення готової продукції поліненасиченими жирними кислотами.

637.5

П 53

Полумбрик, М. М. Удосконалення технології варених ковбас з використанням композицій на основі тваринного білка "Білкозин": автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ М. М. Полумбрик; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-22

В дисертаційній роботі експериментально та аналітично обгрунтована доцільність створення білоквмісних композицій та стабілізаторів на основі тваринного білка "Білкозин" у виробництві ковбасних виробів вареної групи. Виявлено зростання функціонально-технологічних показників м'ясних фаршів та готових ковбасних виробів з м'яса кучат-бройлерів в результаті внесення білоквмісних композицій та емульсій на основі "Білкозину". 

637.5

П 80

Прокопенко, І.О. Удосконалення технологій виробів з м'яса птиці з використанням атермічного оброблення: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ І.О. Прокопенко; М-во освіти і науки України,  Одеська нац. академія харч. технологій. - К., 2016. - 19 с: рис. - Бібліогр.: с. 116

Вивчено вплив високого тиску на хімічні, функціонально-технологічні, гістологічні показники м'яса птиці. Розроблено рекомендації щодо напряму використання різних режимів атермічного оброблення в технології виробів з птиці. Розроблено технологію виробництва делікатесного виробу з м'яса птиці з пролонгованим терміном зберігання. Проведено комплексну оцінку нового виду продукту, яка свідчить про його високу харчову та біологічну цінність.

637.5

С 37

Сімонова, І. І. Удосконалення технології напівкопчених ковбас з використанням сочевиці та пряно-ароматичних рослин: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ І. І. Сімонова; НУХТ. - К: НУХТ, 2018. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі на підставі результатів досліджень технологічних властивостей і хімічного складу обгрунтований вибір м'ясної сировини, сочевиці, чебрецю та ялівцю для розробки рецептури напівкопчених ковбас з метою удосконалення їх технології. Перебудова хімічного складу сочевиці при пророщуванні впливає на біологічну цінність виробів. Використання м'яса птиці, борошна сочевиці, чебрецю та ялівцю сприяє покращенню хімічного складу та енергетичної цінності виробів.

637.5

С 45

Скрипник, В.О. Наукове обгрунтування енергоефективних процесів і обладнання жарення натуральних м'ясних виробів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12/ В.О. Скрипник; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 40 с. - Бібліогр.: с. 31-36

Сформульовано технологічні вимоги до процесу кондуктивного жарення натуральних виробів і розробці обладнання для їх реалізації. Розроблено методики й установки, за допомогою яких отримані експерементальні дані, що підтверджують адекватність обгрунтованої аналітичної та розробленої теплової моделі процесів кондуктивного жарення під впливом фізичних і електрофізичних методів, а також ефективність використання цих процесів та актуальність створення нового енерго- і ресурсозберігаюче обладнання.

637.5

С 77

Старосельська, А. Л. Комплексна оцінка якості та безпеки ковбасних виробів і напівфабрикатів січених: автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.09/ А. Л. Старосельська; Сумський нац. аграр. ун-т, Держ. науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів. - Суми, 2018. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-20

В дисертації наведено результати моніторингу харчових добавок, що ідентифікуються у ковбасах і напівфабрикатах січених. Досліджено комплексні сипучі суміші за показниками безпечності, проведено комплексну оцінку готових ковбасних виробів і напівфабрикатів січених за показниками безпечності та якості; експериментально вивчено морфологічну структуру харчових добавок, що використовуються під час виготовлення м'ясних продуктів як білкової, так і вуглеводної природи, як тваринного, так і рослинного походження.

637.5

С 88

Стукальська, Н. М. Оптимізація процесу подрібнення м'ясної сировини з курятини на основі комплексного показника якості: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ Н. М. Стукальська; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-20

Дисертація присвячена оптимізації процесу подрібнення м'ясної сировини з курятини на основі комплексного показника якості. Визначено вплив конструктивно-експлуатаційних параметрів обладнання для реалізації процесу подрібнення на показники якості фаршевих продуктів, а також на енергоспоживання процесу подрібнення.

637.5

Ш 96

Шурдук, І.В. Удосконалення якості м'ясних емульсійних виробів, збагачених на кальцій: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ І.В. Шурдук; М-во освіти і науки, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 21 с. - Бібліогр.: с. 15-18

Науково обгрунтовано доцільність створення нових продуктів харчування з підвищеним вмістом сполук кальцію. Комплексно досліджено вплив нової білково-мінеральної добавки на споживні характеристики виробів. Проведена інтегральна оцінка якості розробленої продукції. Розроблено проект нормативної документації на вироби. Виконано комплекс робіт з апробації та впровадження результатів досліджень у виробництво та навчальний процес.

637.5

Я 66

Янчева, М.О. Наукове обгрунтування використання композицій кріостабілізуючої дії  в технології напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.04/ М.О. Янчева; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2016. - 39 с: табл. - Бібліогр.: с. 29-35

Розроблено фізико-математичну модель кристалізації м'ясних посічених систем, встановлено механізми забезпечення їх технологічної стабільності під час заморожування - розморожування за умови використання композицій криостабілізуючої дії. Науково обгрунтовано склад і технологічні параметри їх виробництва у вигляді емульсійних систем на основі білка тваринного, емульгаторів ацилгліцеринної природи та у вигляді сухих сумішей на основі харчових гідроколоїдів полісахаридної природи

 

Статті періодичних видань

 

Кривошей, В.М.      М'ясна продукція та її пакування/ В.М. Кривошей //Упаковка. - 2020. - №1. -  С. 28-30. - Бібліогр. в кінці ст.

Баль-Прилипко, Л. Растительные пищевые волокна для мясоперерабатывающей промышленности. Пищевые волокна в реализации концепции функционального питания/ Л. Баль-Прилипко, Б. Леонова //Мир продуктов. - 2020. - №1. -  С. 42-45.

Кравченк , Лилия Мясо нетрадиционное, или даже - экзотическое! Нестандартные виды мяса в Украине/ Лилия Кравченко  //Мир продуктов. - 2020. - №3. -  С. 40-42.

Самое лучшее для производства сарделек и колбас, перевязанных нитью. Эксклюзивное сочетание брендов //Мир продуктов. - 2020. - №4, август. -  С. 36-37.

Вивчення структуруючих властивостей трансглютаминази у білковмісних системах/ І.І. Шевченко, Г.Є. Поліщук, М.І. Філоненко, Т.Г. Осьмак //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №2. -  С. 212-219. - Бібліогр. в кінці ст.

Божко, Н.В. Дослідження споживчої та біологічної цінності м'ясомістних  посічених напівфабрикатів/ Н.В. Божко, В.І. Тищенко, В.М. Пасічний //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №1. -  С. 134-141. - Бібліогр. в кінці ст.

Жук, В.О. Переваги використання білково-жирових емульсій у технології реструктурованих шинкових виробів/ В.О. Жук, І.І. Шевченко //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №1. -  С. 231-237. - Бібліогр. в кінці ст.

 

Добавил: CNTB, 29.10.2021, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 16 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0