(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

До Всесвітнього Дня яєць

663 ДФ

Б88

Бродский, М.С.

Товароведение пищевых продуктов/ М.С. Бродский, В.С. Кохан, И.А. Шапиро. - 5-е изд., стер. - Л.: ОГИЗ Ленснабтехиздат, 1933. - 784 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.782

В книге представлены методы исследования физических, химических и биологических свойств продуктов питания (яйца) изучение их изменения и использования для удовлетворения потребностей человека.

663

Н62

Никитинский, Я. Я.

Очерки по товароведению пищевых средств/ Я. Я. Никитинский. - М.: Издание Центросоюза, 1927. - 311 с.: табл. - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 305-311

В книге уделяется внимание ценности различных продуктов питания  (яйца) для жизнедеятельности человека. Описываются группы пищевых товаров растительного  и животного происхождения

663

Б63

Біохімія: метод. вказівки до проведення практ. занять студ./ уклад.: І.Г. Породко,  П.З. Загнійна,  Я.П. Скоробогатий; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Вид-во Львівської комерц. академії, 2015. - 82 с. - Бібліогр.: с.82

В методичних вказівках основна увага приділяється процесам, які відбуваються в основі життєдіяльності тваринних і рослинних організмів. Вивчення курсу дає студентам можливість більш глибоко осмислити процеси, що здійснюються під час переробки біологічної сировини рослинного і тваринного походження при виробництві продовольчих товарів і їх зберіганні (яйця).

663

С40

Сирохман, І.В.

Товарознавство продовольчих товарів: підручник/ І.В. Сирохман, І.М. Задорожний, П.Х. Пономарьов. - К.: Лібра, 2000. - 367 с.: рис. - Бібліогр.: с.367; Термінолог. покаж.: с.363-366.

В підручнику окремі розділи відображають зміни асортименту продовольчих товарів на ринку, світове виробництво продовольчих товарів, вимоги до їх стандартизації, сертифікації, кодування та товарної класифікації за Гармонізованою системою опису і кодування експортно-імпортних товарів (яйця).

А.с. 51264

Спосіб консервування перепелиних яєць: Опис  51264  Україна  А 23 В  5/00/ В.І. Павлюков. - № 2002021113; Заявл. 12.02.2002; Опубл. 15.11.2002, Бюл. №  11. - 2 с

664.3

Г70

Горшкова, Л.М.

Использование яйцепродуктов для приготовления майонезных эмульсий/ Л.М. Горшкова, В.В. Карабутов, О.П. Мазаева //Масложировой комплекс. - 2009. - №2 (июнь). -  С. 36-40. - Библиогр. в конце ст.

637.54

У74

Усатюк, С.

Вміст жиророзчинних вітамінів у перепелиних яйцях та продуктах їх переробки/ С. Усатюк, Т. Королюк, О. Луценко //Харчова і переробна промисловість. - 2010. - №2. -  С. 22-23

664.6/.7

С30

Семченко, В.

Компоненты теста: сахар, соль, жиры, яйца, хлебные глазури и присыпки/ В. Семченко //Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. - 2010. - №12. -  С. 51-52

664.6/.7

Ш71

Шматченко, И.

Простой пирог в форме кольца из теста с маслом и яйцами/ И. Шматченко //Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. - 2012. - №1 (січень). -  С. 36.

664.3

Б30

Бахмач, В.О.

Технологія майонезів на основі яйцепродуктів/ В.О. Бахмач, В.І. Бабенко, О.А. Прудіус //Продукты и ингредиенты. - 2012. - №1. -  С. 40-41. - Бібліогр. в кінці ст.

637.4

К55

Кобец, Р.

Яйца курицу не учат: [рынок яиц]/ Р. Кобец //Агро перспектива. - 2014. - №9. -  С. 64-67.

637.4

С42

Скільки калорій в яйці?: [переклад фрагмента з книги А.Л. Штеле "Куриное яйцо: вчера, сегодня, завтра", 2004] //Тваринництво сьогодні. - 2015. - №1. -  С. 33-34.

664.14

Н52

Необычный праздничный ассортимент: [пасхальные яйца] //Хлебный и кондитерский бизнес. - 2019. - №2 (март). -  С. 24-28.. - ІПДОНУХТ

 

 

Добавил: CNTB, 08.10.2020, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 19 | Загрузок нет | Рейтинг: 3.8