(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

До Дня Києва

91

А67

Анисимов А. Скорбное бесчувствие. На добрую память о Киеве, или грустные прогулки по Городу, которого нет / А. Анисимов. – К.: Tabacnuk LTD, 1992.- .264 с.

Историком изложены особенности киевской жизни на рубеже XIX-XX веков. К книге помещены очерки о развитии архитектуры и монументальной скульптуры, генезисе топонимии города. Издание содержит документальные архивные фотоматериалы, большая часть которых никогда не публиковались.

94

Д26

Дегтярьов М.Г., Корнеєва В.І. Андріївська церква / М.Г.Дегтярьов,  В.І.Корнеєва . – К.: Техніка, 1999. -120 с., іл. - (Нац. святині України). – Бібліогр.: с.118.

В книжці розповідається про один з шедеврів архітектури вітчизняного та світового значення – перлину архітектурної спадщини Києва доби бароко, зведену в середині XVІІІ ст. за проектом геніального зодчого Ф.-Б. Растрелі, Андріївську церкву.

94 (477)

Ж 74

Житие Святаго благовернаго Игоря, князя Черниговского и Киевского. Служба Благоверному  князю Игорю Черниговскому и Акафист / собрал и составил настоятель Спасо-Преображенского собора Архимандрит Иона (Пирогов). - Чернигов: РИК "Деснянська правда", 2006. - 96 с. - ISBN 966-502-287-3

 На обл. указано: "Житие князя Игоря"

9

З-16

Зиль, А. Народознавець. Павло Чубинський і його доба/ А. Зиль. - К.: ТОВ "Казка", 2009. - 400 с: іл. - Покажч. посилань:с.375-383

У книжці відтворено життєвий і творчий шлях Павла Чубинського, його становлення як ученого-етнографа, фольклориста,економіста, статиста, поета, громадського діяча, автора слів Державного гімну України. Для студентів, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історією рідного краю та постаттю П.Чубинського.

91

І-25

Ієвлева В. Пам’ятки індустріального розвитку Києва кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: моногр./В. Ієвлева  –К.Прес-КІТ, 2008 – 248 с. – Бібліогр.: с.236-241.

Монографію присвячено індустріальному розвитку Києва кінця XIX - перших трьох десятиліть XX століття. Дослідженням охоплено майже весь виробничий комплекс тогочасного Києва, включаючи промисловість, залізничне господарство та перші загальноміські інженерні системи: водогін, каналізацію, електроенергетику, мости, перший електричний транспорт - трамвай, фунікулер, тролейбус. Згадуються підприємства харчової галузі: пивоварні та виноробні підприємства, хлібокомбінат №4, парова фабрика шоколаду та цукерок, цукрово-рафінадний завод. В книзі проаналізовано архітектурні форми, стилістичні напрямки, конструкції та будівельні матеріали, що використовувалися у промисловій архітектурі даного періоду.

94

М25

Марголіна І.Є. Оповиті серпанком забуття. Живопис українських художників у Кирилівькій церкві / І.Є.Марголіна – К.: Либідь, 2015. – 144 с., іл.

Книжка присвячена живопису видатних і малознаних українських митців ХІХ ст. в Кирилівській церкві.

9 (477)(03)

П 63

Постаті географічного факультету [КНУ ім. Тараса Шевченка] : довід./ редкол.: Я.Б.  Олійник; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2013. - 318 с.: фото. - ISBN 978-966-439-696-4

В довіднику містяться дані про життєвий і творчий шлях учених-географів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які зробили значний внесок у розвиток географічної науки і освіти за весь час його існування.

9(477)

У45

Українська біографістика  Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць, вип.5/ редкол. Т.І.  Ківшар (гол . ред.) та ін; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К.: НБУВ, 2009. - 296 с: табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Умовні скор.:с. 285-286

94(477)

У73

Уряди України у ХХ ст.: наук.- докум. вид./ Н.П. Барановська, Т.Б. Бикова , С.Г. Богачук и др.; Ред. В.М. Литвин; Кабінет Міністрів; НАНУ. - К.: Наукова думка, 2001. - 608 с: фото.

В книзі висвітлюється еволюція української виконавчої вади за вісім з половиною десятиліть: від 1917 до 2001 року. У кожному тематичному блоці подаються нарис урядової діяльності, біографії голів урядів, а також комплекс архівних документів і фотодокументів

9 (477)(03)

Ш 47

Шендеровський, В. Нехай не гасне світ науки/ В. Шендеровський; за ред. Е. Бабчук. - К.: Рада, 2003. - 410 с.: фото. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 966-70-87-51-4

Книга містить 50 нарисів про українських вчених, що зробили вагомий доробок до скарбниці світової науки і культури.

 

Добавил: CNTB, 24.05.2019, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 44 | Загрузок нет | Рейтинг: 0.0