(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

День виноградаря і винороба

Автореферати дисертацій

 

634.8

Г 58

Гогулінська , О.І. Розробка та вдосконалення методів оцінки стійкості винограду до стрес-факторів з використанням культури in vitro: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.08/ О.І. Гогулінська ; НААН України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В.С. Таїрова". - Одеса, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі доведено можливість застосування осмотично-активної речовини поліетиленгліколю для створення модельної посухи та використання солей для створення карбонатного, хлоридного та сульфатного типів засолення. Оптимальним способом у дослідженні посухо- та солестійкості рослин винограду з використанням методів культури тканин in vitro  є пересаджування розвинених мікроклонів винограду на стресові середовища.

663.2

К 95

Кухаренко, О.Є. Удосконалення технології виноматеріалів для виробництва сортових ігристих вин: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ О.Є. Кухаренко; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

Досліджено хімічний склад основних і вторинних продуктів бродіння та органолептичні показники зразків виноматеріалів з сортів Рислінг рейнський, Шардоне, Совіньйон зелений, отриманих з використанням 9 обраних рас дріжджів. Досліджено склад вторинних продуктів бродіння зразків виноматеріалів із сорту винограду Совіньйон.

663.2

Л 17

Лазарева, Н. О. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності виноробних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Н. О. Лазарева; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2017. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-20

В роботі автором вперше запропоновано методичний підхід до трикритеріальної оцінки ефективності діяльності підприємства, що працює в умовах конкурентного середовища, який передбачає оцінку та співставлення показників структурної, динамічної та відносної ефективності діяльності підприємств і, завдяки багатоаспектності та циклічності, забезпечує надійну основу успішного здійснення управління ефективністю діяльності підприємства.

663.2

Т 33

Тенетка, А.І. Удосконалення технології столових виноматеріалів з використанням антиоксидантів: автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.18.05/ А.І. Тенетка; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі розроблено схему оцінювання винограду для виробництва рожевих столових вин на основі визначення фізико-хімічних показників якості та біохімічних властивостей винограду: технологічний запас фенольних та барвних речовин, частка їх переходу у виноматеріал, активність монофенолмоноксигенази, активність пероксидази, значення яких є підгрунтям для вибору способу переробки винограду сортів Піно Нуар, Мерло, Каберне-Совіньйон.

663.2

Щ 64

Щербина, В. А. Удосконалення технології стабілізації білих столових виноматеріалів до кристаличних помутнінь: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ В. А. Щербина; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі досліджено вплив технологічних прийомів при виробництві білих столових виноматеріалів на формування кристалічних помутнінь. Встановлено, що підкислення сусла винною кислотою сприяло підвищенню вмісту титрованих кислот, винної кислоти та зниженню концентрації іонів калію і кальцію.

663.2

Я49

Якушенко, Є.М. Підвищення енергоефективності процесу сушіння виноградних вичавок у масообмінному модулі з кондуктивним підведенням теплоти: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.18.12/ Є.М. Якушенко; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2014. - 23 с: табл. - Бібліогр.: с.16-20

У роботі розглядаються питання підвищення енергоефективності процесу сушіння виноградної вичавки, спосіб теплового сушіння зі змішаним теплопідведенням.

 

Статті з журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій»

 

Антиокислювальні властивості олій, отриманих з різних сортів виноградного насіння/ Є.О. Котляр, Н.А. Ткаченко, К.С. Здоренко, І.Г. Радзієвська //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. -  С. 187-196. - Бібліогр. в кінці ст.

Басюк Д.І. Тенденції розвитку виногродарсько-виноробної галузі України/ Д.І. Басюк, І.М. Бабич, М.В. Білько// Наукові праці НУХТ, 2020. – Т.22, №3. – С.103-112. - Бібліогр. в кінці ст.

Білько, М.В. Полівінілполіпіролідон для запобігання порожевінню у білих винах/ М.В. Білько, А.О. Олійник, Д.Є. Бабко //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. -  С. 138-143. - Бібліогр. в кінці ст.

Боремський А.М.Проблемні питання розвитку виноградно-виноробної галузі /А.М. Боремський // Наукові праці НУХТ, 2014. – №53. – С.88-96. - Бібліогр. в кінці ст.

Гайдай І.В. Перспективи використання дерену як сировини для отримання вин з підвищеною біологічною   цінністю/ І.В.Гайдай// Наукові праці НУХТ, 2014. – Т.20, №3. – С.71-75. - Бібліогр. в кінці ст.

Кучеренко В.М. Формування інтегрованої організаційної виноградно-виноробної галузі/ В.М.Кучеренко// Наукові праці НУХТ, 2015. – Т.21, №5. – С.68-75. - Бібліогр. в кінці ст.

Кучеренко В.М. Щодо кількісного вмісту метанолу у винах ізабельних сортів винограду та його вплив на здоров’я споживачів/ В.М.Кучеренко, М.В. Білько// Наукові праці НУХТ, 2020. – Т.26, №6. – С.16-23. - Бібліогр. в кінці ст.

 

 

Добавил: CNTB, 13.11.2021, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 18 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0