(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Дворский , Я.    Катехизис пивоваренной практики с 83 рисунками: пер. со 2-го нем. изд. зав. лабораторией Хамовнического пивоваренного з-да Моссельпрома инж.-техн. А.В.Тарасова/ Я. Дворский ; Карл Лензе. - М: Издание Пивоваренной Секции Всесоюзной Ассоциации Инженеров (ВАИ), 1928. - 278 с: рис. - Алф. указ.: с.275-278....

 

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 14.06.2020

Баскаков, А.Я. Методология научного исследования: учебное пособие / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. - 2-е изд., испр. . - К.: МАУП, 2004. - 215 с.: табл. - Библиогр.: с. 208-212. - ISBN 966-608-441-4...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 15.05.2020

http://upakjour.com.ua/images/book/kvn-upakovvka.gifКривошей В.Н. Упаковка в украинских реаліях. – К.: Упаковка. – 2017. – 286 с.

Эта книга о прошлом, настоящем и будущем упаковки украинской упаковочной индустрии. В ней удивительным образом переплетаются исторические факты, реальные события и сухая статистика с историей создания и развития украинских компаний,  ....

 

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 07.05.2020

Білявський, Г.О. Основи екології: Підруч. для студ. вищих навч. закл./ Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. - 2-е вид.. - К.: Либідь, 2005. - Бібліогр.: с. 404-405

 ...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 23.04.2020

Зверев, С.В.Функциональные зернопродукты/ С.В. Зверев, Н.С. Зверева. - М.: ДеЛи принт, 2006. - 118 с.: рис. - Библиогр.: с. 114-116

...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 09.04.2020

628

Д30

Демидова, Ю.Е. Очистка углеводородсодержащих сточных вод: моногр./ Ю.Е. Демидова, М.М. Назарян; М-во образования и науки Украины, НТУ "Харьковский политехнический институт". - Харків: "Підручник "НТУ ХПІ", 2014. - 188 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.144-164.

...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 21.03.2020

Целіакія – це порушення травлення, яке викликане непереносимістю глютена (клейковини). В світі хворих на целіакію близько 1%. Перші згадки про цю хворобу були ще дві тисячі років тому. Але тільки в минулому сторіччі ця патологія була досконально вивчена і розроблена спеціальна дієта для хворих пацієнтов.

Геродієтичне харчування – харчування з визначальним фактором здоров’я та тривалості життя людини. Розробляється для людей похилого віку....

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 16.03.2020

637

В39

Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва: Підруч./ О.М. Якубчак, В.І. Хоменко, С.Д. Мельничук и др; ед. О.М. Якубчак. - 2-е вид., випр., допов.. - К.: ТОВ "БІОПРОМ", 2005. - 799 с.: цв.ил, табл.. - Бібліогр.: с. 791-794 ...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 21.02.2020

Похлёбкин В.В.

История водки / В.В. Похлёбкин. – М.: Интер-Версо, 1991. – 288 с.: ил.

 

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 24.01.2020

Арсеньева Т.П. Справочник технолога молочного производства: Технология и рецептуры/ Т.П.Арсеньева. - СПб.: ГИОРД, 2003 - ...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 20.01.2020