(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

628

Д30

Демидова, Ю.Е. Очистка углеводородсодержащих сточных вод: моногр./ Ю.Е. Демидова, М.М. Назарян; М-во образования и науки Украины, НТУ "Харьковский политехнический институт". - Харків: "Підручник "НТУ ХПІ", 2014. - 188 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.144-164.

...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 21.03.2020

Целіакія – це порушення травлення, яке викликане непереносимістю глютена (клейковини). В світі хворих на целіакію близько 1%. Перші згадки про цю хворобу були ще дві тисячі років тому. Але тільки в минулому сторіччі ця патологія була досконально вивчена і розроблена спеціальна дієта для хворих пацієнтов.

Геродієтичне харчування – харчування з визначальним фактором здоров’я та тривалості життя людини. Розробляється для людей похилого віку....

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 16.03.2020

637

В39

Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва: Підруч./ О.М. Якубчак, В.І. Хоменко, С.Д. Мельничук и др; ед. О.М. Якубчак. - 2-е вид., випр., допов.. - К.: ТОВ "БІОПРОМ", 2005. - 799 с.: цв.ил, табл.. - Бібліогр.: с. 791-794 ...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 21.02.2020

Похлёбкин В.В.

История водки / В.В. Похлёбкин. – М.: Интер-Версо, 1991. – 288 с.: ил.

 

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 24.01.2020

Арсеньева Т.П. Справочник технолога молочного производства: Технология и рецептуры/ Т.П.Арсеньева. - СПб.: ГИОРД, 2003 - ...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 20.01.2020

39

В61

Вовк, Х.К. Студії з української етнографії та антропології/ Х.К. Вовк. - Київ: Мистецтво, 1996. - 335 336: іл.

Автор переконливо доводить, що український народ усіма своїми особливостями відмінний від сусідніх і являє собою окрему, неповторну антропологічну та етнографічну цілість.

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 10.01.2020

Балтаджиева, М. Основные вопросы сыра и сыроделия. Типичные твердые виды сыров/ М. Балтаджиева. - Стара Загора: Бултех, 2000. - 89 с.: ил.

В издании болгарского автора излагается технология производства сыров. Отмечается, что основная цель при разнообразных способах выработки сыра - обеспечить развитие молочнокислых бактерий  и действие их ферментативных систем, которые являются основными биологическими факторами созревания, и в конечном счете обуславливают характерные для каждого вида сыра вкусовые и ароматические особенности. Приведена технология сыров: чеддар, качкавал, гауда, эдам, эмменталь, пармеджиано, пекорино...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 20.12.2019

Фонд рідкісної і  цінної літератури Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України збагачує її історію...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 17.12.2019

Барыга, Анджей Внедрение систем качества в пищевую промышленность/ Анджей Барыга; Ин-т сахарной пром-сти Польши. - Львов: Сполом, 2009. - 264 с.: ил. - Библиогр.: с.252-262. - ISBN 978-966-665-556-4

 

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 29.11.2019

Афтанділянц, Є.Г. Наноматеріалознавство: підруч./ Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г.Лопатько. - Перше вид. - Херсон: Олді-плюс, 2015. - 550 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.529-549 . -...

 

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 23.11.2019