(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

61

Б28

Батькам - про валеологію: посіб. для батьків старшокласників/ авт. кол.: Т. Бойченко,  Н. Колотій,  Ю. Жеребецький та  ін. - [К.?]: Укр.- канад. проект, 2000. - 152 с: іл. - Бібліогр.: с.151-152

. ..

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, Сьогодні

Дмитриченко, М.И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации продовольственных товаров: Учеб. пособие/ М.И. Дмитриченко. - М., СПб., Н. Новгород, Воронеж, Ростов н/Д, Екатеринбург, Самара, К., Харьков, Минск: Питер, 2003. - 16- с.: рис., табл. - (Учебные пособия). - Библиогр.: с. 150

 

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 04.10.2019

Тимошик, Микола. ЇЇ величність – книга. Історія видавничої справи Київського університету 1834-1999: монографія/ Микола Тимошик; передмов. В.В. Скопенка. - Київ: Наша культура і наука, 1999. - 308 с. - Бібліогр.: с.287-297 . -Імен. покажч.: с. 298-305.. - 6.50,  грн.

 Це видання присвячене маловідомим сторінкам історії книговидавничої справи в Київському університеті, до творення якої були причетні десятки різних за суспільними, політичними, науковими і просто людськими якостями особистостей. Виклад матеріалу побудований переважно на архівних матеріалах, значна частина яких використовується вперше.

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 29.09.2019

Киевский технологический  институт пищевой  промышленности им. А.И.Микояна.

 Труды Киевского технологического института .../ Киевский технологический  институт пищевой  промышленности им. А.И.Микояна. - К.: Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко

Вып. 8: Работы общих кафедр. - 1949. - 103 с.: рис., табл.

....

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 30.08.2019

9(С2)

У45

Україна в ХХ столітті (1900-2000): навч. посібник для студ. іст. спеціальностей внз/ упоряд. А.Г. Слюсаренко,  В.І. Гусєв,  Король . - Київ: Вища школа, 2000. - 351 с.: il, табл.. - 13.00,  грн.

У збірнику вміщено документи і матеріали, які висвітлюють суспільно-політичний розвиток України у 1900-2000 роках. Частина документів, друкується вперше....

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 26.08.2019

Пивоваренные технологии - в центре внимания BrauBeviale-2018. Пивоварение с Aprofi: качество, безопасность, стабильность //Напої. Технології та Інновації. - 2018. - №5-6. -  С. 58-59....

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 12.08.2019

663

О-75

Основи харчового законодавства України: довідник/ авт.-упоряд. В.С. Тимошенко, за заг. ред. В.Л. Іванова. - Львів: Леонорм-СТАНДАРТ, 2008. - 208 с.: табл. - (Серія "Нормативна база підприємства"). - +CD-ROM

 ....

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 08.08.2019

Дворский , Я. Катехизис пивоваренной практики с 83 рисунками: пер. со 2-го нем. изд. зав. лабораторией Хамовнического пивоваренного з-да  ...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 24.06.2019

Дитяче харчування : перспективи розвитку та інноваційні технології. Друга спеціалізована наук.- практ. конф. в рамках XVII Міжнар. Форуму товарів і послуг для дітей "Baby Expo", 9 вересня 2014 р., м.Київ: зб. праць/ ред. колегія: О.І. Куць,  С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики та продовольства України. - К., 2014. - 124 с. - Бібліогр. в кінці ст....

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 03.06.2019