(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

663 ДФ

Б88

Бродский, М.С.

Товароведение пищевых продуктов/ М.С. Бродский, В.С. Кохан, И.А. Шапиро. - 5-е изд., стер. - Л.: ОГИЗ Ленснабтехиздат, 1933. - 784 с.: рис.,...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 08.10.2020

Сборник рецептур рыбных изделий и консервов. - СПб.: ПрофиКС, 2003. - 208 с.

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 17.09.2020

Костецький, Я.І. Стратегія формування і розвитку аграрного сектору України: теорія і практика: монографія/ Я.І. Костецький; Тернопільський Національний економічний університет. - Тернопіль: ТНЕУ, 2017. - 356 с. - Бібліогр.: с. 305 -342. - ISBN 978-966-654-444-8

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 04.09.2020

Б 94 Бухгалтерський облік на підприємствах АПК: посіб. - К.: Ін-т аграрної економіки

Том 1: Посібник по застосуванню нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку в Україні/ за ред. В.М. Пархоменка,  В.М. Жука. - 2004. - 825 с.: табл. - ISBN 966-669-083-7

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 15.07.2020

Дворский , Я.    Катехизис пивоваренной практики с 83 рисунками: пер. со 2-го нем. изд. зав. лабораторией Хамовнического пивоваренного з-да Моссельпрома инж.-техн. А.В.Тарасова/ Я. Дворский ; Карл Лензе. - М: Издание Пивоваренной Секции Всесоюзной Ассоциации Инженеров (ВАИ), 1928. - 278 с: рис. - Алф. указ.: с.275-278....

 

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 14.06.2020

Баскаков, А.Я. Методология научного исследования: учебное пособие / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. - 2-е изд., испр. . - К.: МАУП, 2004. - 215 с.: табл. - Библиогр.: с. 208-212. - ISBN 966-608-441-4...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 15.05.2020

Білявський, Г.О. Основи екології: Підруч. для студ. вищих навч. закл./ Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. - 2-е вид.. - К.: Либідь, 2005. - Бібліогр.: с. 404-405

 ...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 23.04.2020

Зверев, С.В.Функциональные зернопродукты/ С.В. Зверев, Н.С. Зверева. - М.: ДеЛи принт, 2006. - 118 с.: рис. - Библиогр.: с. 114-116

...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 09.04.2020

628

Д30

Демидова, Ю.Е. Очистка углеводородсодержащих сточных вод: моногр./ Ю.Е. Демидова, М.М. Назарян; М-во образования и науки Украины, НТУ "Харьковский политехнический институт". - Харків: "Підручник "НТУ ХПІ", 2014. - 188 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.144-164.

...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 21.03.2020

Целіакія – це порушення травлення, яке викликане непереносимістю глютена (клейковини). В світі хворих на целіакію близько 1%. Перші згадки про цю хворобу були ще дві тисячі років тому. Але тільки в минулому сторіччі ця патологія була досконально вивчена і розроблена спеціальна дієта для хворих пацієнтов.

Геродієтичне харчування – харчування з визначальним фактором здоров’я та тривалості життя людини. Розробляється для людей похилого віку....

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 16.03.2020