(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Дворский , Я. Катехизис пивоваренной практики с 83 рисунками: пер. со 2-го нем. изд. зав. лабораторией Хамовнического пивоваренного з-да  ...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 24.06.2019

Дитяче харчування : перспективи розвитку та інноваційні технології. Друга спеціалізована наук.- практ. конф. в рамках XVII Міжнар. Форуму товарів і послуг для дітей "Baby Expo", 9 вересня 2014 р., м.Київ: зб. праць/ ред. колегія: О.І. Куць,  С.В. Іванов,  Т.Л. Мостенська; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики та продовольства України. - К., 2014. - 124 с. - Бібліогр. в кінці ст....

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 03.06.2019

Анисимов А. Скорбное бесчувствие. На добрую память о Киеве, или грустные прогулки по Городу, которого нет / А. Анисимов. – К.: Tabacnuk LTD, 1992.- .264 с.

Историком изложены особенности киевской жизни на рубеже XIX-XX веков. К книге помещены очерки о развитии архитектуры и монументальной скульптуры, генезисе топонимии города. Издание содержит документальные архивные фотоматериалы, большая часть которых никогда не публиковались.

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 24.05.2019

001

Б 27

Баскаков, А.Я. Методология научного исследования: учебное пособие / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. - 2-е изд., испр. . - К.: МАУП, 2004. - 215 с.: табл. - Библиогр.: с. 208-212. - ISBN 966-608-441-4

...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 16.05.2019

349

Е45

Екологічне право України: Підруч. для студентів вузів/ А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов и др.; ред. А.П. Гетьмана,  М.В. Шульги; Міносвіти України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2005. - 382 с.

...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 25.04.2019

664.3

В48

Вінницький олійножировий комбінат. 55 років/ упоряд.: Т.М. Прилипчук, ред. колегія: Я.П. Белінський,  Ю.В. Вербовець. - Вінниця: Книга-Вега, 2012. - 400 с.: іл.

....

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 13.04.2019

663

В58

Власенко, О.Г. Вплив підприємств харчової промисловості на екологічний стан басейну ріки Дніпро/ О.Г. Власенко; М-во охорони навколиш. природ. середовища та ядер. безпеки України, Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. - Харків: УкрНДІЕП, 1999. - 35 с.: табл., мал.

Приведені конкретні показники забруднення по агропромисловому комплексу і окремим галузям харчової промисловості для 19 областей і окремих водних об'єктів Дніпровського басейну....

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 24.03.2019

664.9

Т50

Товарознавство харчових продуктів. Розд. "Риба та рибні товари": індивід. навч.-дослід. завдання для студ. / Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Вид-во Львівської комерц. академії, 2015. - 60 с.: іл.....

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 15.03.2019

Грек, О.В. Технологія продуктів зі знежиреного молока, молочної сироватки і маслянки/ О.В. Грек, Г.Є. Поліщук, О.О. Онопрійчук; НУХТ. - К., 2011. - 211 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 205-208. - ISBN 996-612-106-9

В навчальному посібнику наведено склад і властивості знежиреного молока, сироватки і маслянки, доведено доцільність їх комплексного та раціонального перероблення, систематизовано сучасний асортиментний ряд продуктів із вторинних молочних ресурсів, розглянуто основні технології їх одержання....

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 22.02.2019

Атлас болезней и вредителей винограда/ Н.В. Алейникова, Е.С. Галкина, Я.Э. Радионовская, В.В. Воеводин. - К.: Олби-Инк, 2016. - 215 с.: ил. - Библиогр.: с. 180-182

 ...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 09.02.2019