(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Жири у виробництві харчової продукції: моногр./ Л.З. Шильман тв. ін.; за заг. ред. Л.З. Шильмана. - Суми: Університетська книга, 2020. - 278 с.: іл. - Бібліогр.: с.260-284 . - ISBN 978-966-680-781-9

У монографії висвітлено результати наукових дослідженьАвторів щодо використання жирів у виробництві харчової продукції, показано зміни, які відбуваються в жирах у процесі виробництва продукції....

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 13.10.2021

Антонов, В.М. Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування: монографія/ В.М. Антонов, В.Г., Ю.В. Антонова-Рафі; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. - 207 с. - Бібліогр.: с. 205-207 ...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 29.09.2021

Бєлов, Я.В.  Удосконалення технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах Південного Степу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.09/ Я.В. Бєлов; Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2020. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі визначено, що для отримання врожайності високоякісного зерна кукурудзи понад 17 т/га за вирощування її на зрошенні елементи агротехніки необхідно коригувати для кожного гібриду з урахуванням їх реакції на штучне зволоження., густоту стояння рослин та фон мінерального живлення.

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 24.09.2021

Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем Дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії: моногр./ В.Д. Романенко, В.М. Якушин, В.І. Щербак и др. - К.: Наукова думка, 2019. - 256 с.: рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.239-251 . - ISBN 978-966-00-1715-3

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 17.09.2021

Сборник норм расхода сырья и материалов по производству детских, диетических консервов, сушеных фруктов и овощей, быстрозамороженных продуктов, Ч.III/ Госагропром, Укрплодоовощпром, Киев. фил. проектно-конструкторского технологического института Крымского НПО "Плодмашпроект". - Киев, 1991. - 241 с...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 23.08.2021

Лисянский, Г. (дьякон). Беседы по пчеловодству/ Г. Лисянский. - Репринт. изд. - Киев: Сабат, 1913. - 580 с.: ил.

Книга, изданная еще в 1913 году - это практическое доступное настольное пособие многих поколений пчеловодов. Доходчиво и увлекательно написанная, построенная в виде бесед, как с начинающими так и с опытными пчеловодами. "Беседы..." - это репринтное издание, в котором сохранены текст, иллюстрации, оформление.

...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 18.08.2021

Збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів: навч.-практ. вид. / уклад. О.В. Павлов. - 2-е вид., доп. - К.: ПрофКнига, 2019. - 342 с. - ISBN 978-617-7762-00-2..

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 23.07.2021

Інтенсифікація тепло-масообмінних процесів в харчових технологіях: монографія/ під. ред. д-ра техн. наук, проф. А.І. Соколенка; М-во освіти і науки, молоді та спорту  України. - К.: Фенікс, 2011. - 536 с: рис. - Бібліогр.: с.526-529 ...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 06.07.2021

61

Б28

Батькам - про валеологію: посіб. для батьків старшокласників/ авт. кол.: Т. Бойченко,  Н. Колотій,  Ю. Жеребецький ,  ін. - [К.?]: Укр.- канад. проект, 2000. - 152 с.: іл. - Бібліогр.: с.151-152.

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 04.06.2021

Основи фізіології та гігієни харчування : підруч. для вузів/ Н.В. Дуденко, Л.Ф. Павлоцька, В.С. Артеменко. - Суми: Університетська книга, 2020. - 558 с.: табл. - Бібліогр.: с.555-557 . - ISBN 978-966-680-427-6...

Категорія: Тематичні виставки | Додав: CNTB, 28.05.2021