(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

23 квітня - Всесвітній день книг та авторського права

347

І-73

Інтелектуальна власність в Україні: наук.-практ. вид.: у 4-х томах/ за заг. ред. О.Д. Святоцького; Акад. прав. наук України, Держ. патент. відомство України, Держ. агентство України з автор. і суміж. прав. - К: Видавничий Дім " Ін Юре", 1999.    

Т.2: Авторське право і суміжні права/ С.О. Довгий, В.С. Дроб'язко, В.О. Жаров та ін.; за ред. Г.І. Миронюка,  В.С. Дроб'язко. - . - 459 с. - Бібліогр.: с.457-459 -  Авт. на обкл. та тит. арк. не зазначені.

У другому томі видання розкриваються поняття, функції та принципи авторського права і суміжних прав, виключна природа та види авторського права, суб'єкти авторського права, охорона прав виконавців, виробників фонограм, питання організації ефірного та кабельного мовлення. Наведені нормативно-правові акти України у сфері охорони авторського права і суміжних прав.

664.1

Л46

Ленченко, Ф.І. Веселоподільський цукровий комбінат (про його "біле золото" та "Білі бараки"/ Ф.І. Ленченко. - К.: Міленіум, 2017. - 220 с: фото. - Бібліогр.: с. 220

У книзі висвітлюється історія та діяльність Веселоподільського цукрового комбінату і роль цілих поколінь працівників у становленні та розвитку цього підприємства. Історія цукрокомбінату за 80 років розглядається у тісному зв'язку з соціально-економічними і політичними умовами того часу. Книга розповідає про ветеранів-цукровиків, керівників і рядових працівників підприємства, жителів "Білих бараків", про їх життя, побут устами безпосередніх учасників подій, їх дітей і онуків. У книзі зібрані документи, фотоматеріали.

002

П75

Прибытков, В.С. Иван Фёдоров/ В.С. Прибытков. - М.: Молодая гвардия, 1964. - 304 с.: ил. - (Сер. биографий; вып.1). - Библиогр.: с. 299.

В книге предельно точно дана биография первопечатника Ивана Федорова, подтвержденная документальными фактами.

655

Т41

Тимошик, Микола

ЇЇ величність – книга. Історія видавничої справи Київського університету 1834-1999: монографія/ Микола Тимошик; передмов. В.В. Скопенка. - Київ: Наша культура і наука, 1999. - 308 с. - Бібліогр.: с.287-297 . -Імен. покажч.: с. 298-305.. - 6.50,  грн.

Це видання присвячене моловідомим сторінкам історії книговидавничої справи в Київському університеті, до творення якої були причетні десятки різних за суспільними, політичними, науковими і просто людськими якостями особистостей. Виклад матеріалу побудований переважно на архівних матеріалах, значна частина яких використовується вперше.

664.1 (091)

Ш 37

Шевчук, Г.В. Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості. 90-річчю з дня заснування присвячується/ Г.В. Шевчук, З.М. Ходаковська, А.Я. Гербут. - К.: Основа, 2016. - 416 с.: іл. - Бібліогр.: с.407-413 . - Авт. на обкл. не вказані

Видання присвячено до 90-річчя Українського  науково-дослідного інституту цукрової промисловості - головного наукового центру цукрової галузі. Книга знайомить з історією створення інституту і його багаторічною науковою діяльністю. Описані дослідження, які включають увесь цикл виробництва цукру з цукрових буряків від приймання сировини до одержання готової продукції, створення нових технологій та обладнання, механізацію і автоматизацію виробництва, охорону праці, дослідження проблем економіки, організації  і виробництва. Книга містить розділи, присвячені підготовці наукових кадрів, міжнародним зв'язкам; подані відомості про нагороди і відзнаки колективу та окремих працівників. Книга ілюстрована фотографіями з архівних документів, книжок, періодичних видань. 

 

Добавил: CNTB, 23.04.2021, в категорию Тематичні виставки
Просмотров: 18 | Загрузок нет | Рейтинг: 2.0