(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Всесвітній день якості -11 листопада

ДСТУ UNECE STANDARD FFV- 02:2017, (UNECE STANDARD FFV- 02:2010, IDT)

Абрикоси свіжі. Вимоги до постачання та контролювання якості: пер. з англ/ Технічний комітет зі стандартизації "Продукція садів, виноградників і виноробна продукція", Мелітопольська дослід. станція садівництва. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ЕЭК ООН FFV-02:2008; чинний від 2018-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2020. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на плоди помологічних сортів абрикоса, що походять від Prunus armeniaca L., які постачають споживачеві у свіжому вигляді та не призначені для промислового перероблення.

ДСТУ 8841:2019 Насіння олійних культур. Правила приймання / Технічний комітет "Олії, жири та продукти їх переробки", УкрНДІ олій та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10852-86); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на насіння олійних культур, охоплюючи сою й арахіс, які заготовлюють та постачають для промислового переробляння, а також установлює правила приймання. Стандарт не поширюється на необмолочену рицину.

ДСТУ ISO 9004:2018, (ISO 9004:2018, IDT)Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху: пер. з англ./ Технічний комітет стандартизації "Системи управління якістю". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ISO 9004:2012, ДСТУ ISO 9004-2-96, ДСТУ ISO 9004-3-98, ДСТУ ISO9004-4-98; чинний від 2020-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 44 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.42-43

Сфера застосування: стандарт подає настанови щодо підвищення здатності організації досягати сталого успіху. Ці настанови узгоджено з принципами управління якістю, наведеними в ISO 9000:2015. Стандарт забезпечує інструмент самооцінювання для аналізування ступеня, до якого організація адаптувала положення, викладені в цьому стандарті. Стандарт застосовний до будь-яких організацій, незалежно від їхніх розмірів, типу та виду діяльності. 

ДСТУ ISO/TS 9002:2017, (ISO/TS 9002:2016, IDT) Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2015: пер. з англ./ Технічний комітет стандартизації "Системи управління якістю". - Вид. офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 39 с. - Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.37-38

Сфера застосування: стандарт подає настанови щодо сенсу вимог ISO:2015 з прикладами можливих кроків, які організація може зробити, щоб відповідати вимогам. Стандарт нічого не додає до цих вимог і нічого не віднімає від них чи в будь-який спосіб не змінює їх. Стандарт не встановлює обов'язкових підходів до запровадження чи не надає будь-якого переважного методу інтерпретації.

ДСТУ 8190:2015 Цикорій коренеплідний. Передпосівний обробіток грунту. Показники якості та методи їх визначання/ розробники: В. Курило,  О. Ганженко,  М. Гументик,  О. Ткач,  Ю. Бохонко; Технічний комітет стандартизації " Насіння і коренеплоди цукрових буряків " (ТК 29), Ін-т цукрових буряків УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 5

Сфера застосування: стандарт установлює показники якості передпосівного обробітку грунту для вирощування цикорію коренеплідного та методи їх визначення.

ДСТУ 8033:2015 Часник насіннєвий. Сортові та посівні якості. Технічні умови/ розробники: О. Гончаров,  І. Гордієнко,  Т. Горова,  Г. Мірошниченко,  Т. Івченко; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН України, Технічний комітет стандартизації " Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал " (ТК71). - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 30106-94); чинний від 2017-01-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 10 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10

Сфера застосування:стандарт поширюється на часник насіннєвий (Allium Sativum L.), який використовують для сівби (садіння).

ДСТУ 7987:2015 Угіддя природні кормові. Якість грунту. Основні показники та їхні параметри/ розробники: В. Кургак,  В. Сайко,  В. Камінський,  М. Полупан,  В.А. Величко; ННЦ " Ін-т землеробства НААН ", ННЦ " Ін-т  грунтознавства  та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 28 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 28

Сфера застосування: стандарт установлює основні фізичні й агрохімічні показники щодо природних кормових угідь і таксономічні одиниці еколого-субстантивної класифікації грунтів, а також їхні параметри.

ДСТУ 8141:2015Насіння цукрових буряків передбазисне. Посівні якості. Технічні умови/ розробники: М. Роїк,  В. Балан,  В. Доронін,  С. Марченко,  М. Бусол; Ін-т цукрових буряків НААНУ. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 12

Сфера застосування: стандарт поширюється на передбазисне насіння цукрових буряків. Стандарт установлює вимоги до показників якості передбазисного насіння цукрових буряків, підготовленого до сівби, та методи визначення його якості. Вимоги стандарту не поширюються на базисне та фабричне насіння цукрових буряків. Стандарт застосовують для всіх компонентів сортів і гібридів підготовленого до сівби передбазисного насіння цукрових буряків, призначеного для вирощування базисного насіння.

ДСТУ 8140:2015 Насіння цукрових буряків базисне. Посівні якості. Технічні умови/ розробники: М. Роїк,  В. Балан,  В. Доронін,  С. Марченко,  М. Бусол; Ін-т цукрових буряків НААНУ. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 7

Сфера застосування: стандарт поширюється на базисне насіння цукрових буряків, підготовлених до сівби. Стандарт установлює вимоги до показників якості підготовленого до сівби базисного насіння цукрових буряків однонасінних диплоїдних та багатонасінних диплоїдних і тетраплоїдних компонентів гібридів на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС) та однонасінних диплоїдних сортів. Вимоги стандарту не поширюються на передбазисне, заготовлюване базисне та фабричне насіння цукрових буряків.

ДСТУ 7700:2015 Крупи ячмінні. Технічні умови/ Г. Крошко, В. Новікова, В. Стрій; Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України" , Київський ін-т хлібопродуктів, УкрДНДІ "Ресурс". - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5784-60); чинний від 2016-08-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 10 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9

ДСТУ 7696:2015 Мак  олійний.  Загальні технічні вимоги/ Г. Крошко, В. Стрій, М. Абрамик, В. Гайдаш; Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України" , Київський ін-т хлібопродуктів, Івано-Франківський ін-т агропромислового виробництва НААН України, Укр. ін-т експертизи рослин. - Вид.  офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в УкраЇні ГОСТ 12094-76);  чинний від 2016-08-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 7 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7

ДСТУ 8082:2015 Консерви. Сік морквяний та соки морквяно-фруктові з м'якоттю. Загальні технічні умови/ Н. Асаулюк, Л. Балатюк, М. Зінченко та ін.; Центральна лабораторія продуктів переробки плодоовочів, картоплі і винограду. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 12 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ-П 8536:2015 Вироби хлібобулочні. Органолептичне оцінювання показників якості/ О. Жукова, О. Погоріла, Г. Волощук и др.;  Технічний комітет стандартизації " Хлібобулочні та макаронні вироби ". - Вид. офіц. - Уведено вперше (на заміну ДСТУ 7044:2009  у частині методів визначання органолептичних показників); с чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11

ДСТУ 8404: 2015 Концентрати харчові. Методи визначання якості паковання, маси нетто, об'ємної маси, масової частки окремих компонентів, розміру окремих видів продукту та крупності помелу/ В. Войцехівський, Ю. Кожанов, Л. Мацейко; Нац. аграр. ун-т, ЗАТ " Укркондитер". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 15113.1-77); чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2017. - 8 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на харчові концентрати і встановлює методи визначання якості паковання, маси нетто, об'ємної маси, масової частки окремих компонентів, розміру окремих видів продукту та крупності помелу.

ДСТУ 7520:2014 Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші молочні сухі з фруктовими, овочевими та фруктово-овочевими наповнювачами. Технічні умови/ Т Бурикіна, М. Гуліч, М. Кучінка, С. Шульга; Ін-т харчової хімії та технології НАН України. - Вид. офіц.. - Уведено вперше; чинний від 2015-02-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 15 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 15

ДСТУ ISO 4728:2014 Олія ефірна іспанського дикого майорану (Thymus mastichina L.) Технічні умови (ISO 4728:2003, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: Н. Бакова,  В. Єжов,  Г. Захаренко,  О. Куряченко,  М. Мякиннікова; Нікітський ботанічний сад - Нац. наук. центр. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 7

Сфера застосування: стандарт установлює певні характеристики ефірної олії іспанського дикого майорану (Thymus mastichina L.) для полегшення оцінювання її якості.

ДСТУ-Н ISO/TS 22004:2009 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Настанова щодо застосування ISO 22000:2005  ( ISO/TS 22004:2005, IDT)/ В. Голодняк, О. Гуртовий, О. Дорофєєва та ін.; Український науково-дослідний інститут олій та жирів , ДП " Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (Укрметртестстандарт), ДП "Кримстандартметрологія". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 13 с. - (Настанова)

ДСТУ-H CAC/RCP 46:2008 Звід гігієнічних правил для охолоджених упакованих харчових продуктів із подовженим терміном зберігання (CAC/RCP 46:1999, IDT)/ пер. і науково-технічне редагування І. Авєріна,  В. Зубаченко,  С. Костик,  В. Чернова; Технічний комітет стандартизації "Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 15 с. - (Настанова). - Бібліогр.: с.15

 

Добавил: CNTB, 13.11.2021, в категорию Нормативна документація
Просмотров: 23 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0