(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Інформаційна безпека та інформаційні технології

ДСТУ  ISO 7154: 2010 Інформація і документація. Принципи бібліографічного упорядкування (ISO 7154: 1983, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування І. Антоненко,  В. Земцева,  Р. Санченко,  Л. Шрамко; УкрІНТЕІ, Технічний комітет "Інформація і документація". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2012-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2018. - 12 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання/ Н. Петрова, Г. Плиса, Е. Жигун; Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2016-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 16 с: табл. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 3582: 2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4: 1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)/ Н. Петрова, Г. Плиса, Т. Жигун; ДНУ "Книжкова палата України". - Вид офіц. - На заміну ДСТУ 3582-97; чинний від 2014-01-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2014. - 15 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює загальні положення і правила скорочування слів і словосполучень українською мовою під час складання бібліографічного опису та умови їхнього застосування.

ДСТУ 7157: 2010 Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості/ Н. Петрова, Г. Плиса, Т. Жигун; ДНУ "Книжкова палата України". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2010-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 14 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 3017: 2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять/ Н. Петрова, Г. Плиса; ДНУ "Книжкова палата України". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 3017-95; чинний від 2016-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2015. - 38 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.36-37

Сфера застосування: стандарт поширюється на видавничу продукцію й установлює терміни та визначення основних видів видань. Стандарт призначено суб'єктам видавничої справи, незалежно від їх організаційно-правової форми господарювання, а також працівникам бібліотек, архівів, інформаційних центрів тощо.

ДСТУ 8344: 2015     Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять/ Н. Петрова, Г. Плиса; ДНУ "Книжкова палата України". - Увед. вперше (зі скасуванням ДСТУ 3018-95);  чинний від 2017-07-01. - К.: УкрНДНЦ, 2017. - 35 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.34

Сфера застосування: стандарт установлює терміни та визначення понять у сфері видавничої справи стосовно основних елементів видання, які потрібні для його видавничо-книготорговельної характеристики, бібліографічного ідентифікування та статистичного обліку.

ДСТУ 7152: 2010     Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах  і збірниках / Т. Жигун, Н. Петрова, Г. Плиса; ДНУ "Книжкова палата України". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.5 -88); чинний від 2010-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 14 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 3008: 2015     Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання/ В. Земцева, Ю. Поліщук, Р. Санченко, Л. Шрамко; УкрІНТЕІ, Технічний комітет "Інформація і документація". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 3008-95;  чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 26 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ ISO  5127: 2007 Інформація та документація. Словник термінів (ISO 5127: 2001, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування В. Бояркін,  А. Гончаренко,  В. Пархоменко; УкрІНТЕІ. - Увед. вперше; чинний від 2009-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 237 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт призначений сприяти передаванню даних у сфері інформації та документування. У ньому подано терміни та визначення понять стосовно цієї сфери та її складники.

Добавил: CNTB, 26.11.2021, в категорию Нормативна документація
Просмотров: 122 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0