(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

ДСТУ з питань тари та упаковки

ДСТУ EN 20 090-1:2002.    Тара металева легка. Познаки і методи визначання розмірів та місткості: Частина 1. Банки з відкритою горловиною (EN 20 090-1:1992, IDT). - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний з 01.10.2003. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 14 с. - (Національний стандарт України).

ДСТУ EN 20 090-2-2002.    Тара металева легка. Познаки і методи визначання розмірів та місткості: Частина 2. Тара загального призначення (EN 20 090-2:1992, IDT). -  Введ. вперше; чинний з 01.10.2003. - К.: Держспоживстандарт України, 2003. - 14 c/. - (Національний стандарт України). - укр.

ДСТУ EN12546-3:2003.      Матеріали та вироби, які контактують із продуктами харчування. Посудини термоізольовані для побутового використовування: Ч.3. Упаковки охолоджувальні. Технічні умови EN 12546-3:2000, IDT). - Вид. офіц. - Увед. вперше; чин. від 2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 2 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює метод визначання міграції антимікробних компонентів із паперових і картонних матеріалів та виробів із них, що контактують із харчовими продуктами.

ДСТУ EN  646-2002 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначання стійкості забарвленості пофарбованих паперу і картону (EN 646:2000, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е. Барлас. - Вид. офіц. -Увед. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 5 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюють на пофарбовані папір і картон, що контактують з харчовими продуктами, і встановлює метод визначання стійкості забарвлення. Стандарт регламентує дві методики визначання: методику А - для тривалого контактування (наприклад, під час пакування харчових продуктів) і методику В - для короткочасного контактування (наприклад, серветки, рушники та ін. Візуальну оцінку порівнянням з контрольним зразком використовують тільки для установлювання факту переходу забарвленості (так/ні)), для кількісного оцінювання переходу забарвленості використовують шкалу сірих еталонів.

ДСТУ EN EN 647-2002 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Приготування витяжки гарячим екстрагуванням (EN 647:1993, IDT) /пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е. Барлас; УкрНДІП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: Цей стандарт описує приготування водної витяжки гарячим екстрагуванням для досліджування визначених екстрагованих речовин у папері і картоні, що контактують з харчовими продуктами

ДСТУ EN 648-2002 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначання стійкості флуоресцентного вибілювання паперу і картону (EN 648:1993, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е. Барлас; УкрНДІП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 6 с.. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює метод визначання стійкості флуоресцентного вибілювання паперу і картону, що контактують з харчовими продуктами. Стандарт регламентує дві методики визначання: методику А - для тривалого контакту (наприклад, для пакування харчових продуктів) і методику В - для короткочасного контакту (наприклад, у разі використовування для серветок, рушників і в інших побутових цілях).

ДСТУ ENV 12497-2002 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначання вмісту ртуті у водній витяжці (ENV 12497:1998, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е. Барлас; УкрНДІП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 6 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт входить до серії стандартів, що установлюють методи визначання тяжких металів у водній витяжці паперу і картону, що контактують з харчовими продуктами. Стандарт установлює метод визначання ртуті у водній витяжці.

ДСТУ ЕNV 12498-2002 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначення вмісту кадмію, свинцю і хрому у водній витяжці ( ЕNV 12498-199,7 IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е. Барлас; УкрНДІП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт входить до серії стандартів, що установлюють методи визначання тяжких металів у водній витяжці паперу і картону, що контактують з харчовими продуктами. Стандарт установлює метод визначання кадмію, свинцю і хрому у водній витяжці.

ДСТУ EN 13676-2002 Папір і картон з полімерним покривом, який контактує з харчовими продуктами. Виявлення мікроотворів (EN 13676:2001, IDT) )/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е. Барлас; УкрНДІП. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування:  цей стандарт регламентує метод виявлення і підрахунку мікроотворів в полімерних шарах паперу і картону. Стандарт поширюється на всі види полімерного покриву паперу і картону

ДСТУ ЕN 1230-2:2006 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Сенсорний аналіз. Частина 2. Сторонній присмак. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2007-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 9 с.: рис., табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9.

ДСТУ EN  1104:2007 Папір та картон, що контактують з харчовими продуктами. Визначання міграції антимікробних компонентів (EN 1104:2005, IDT) / пер. з англ. і наук.-техн. редагування: М. Лозовик,  П. Сидорченко; УкрНДІП. - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2011. - 7 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює метод визначання міграції антимікробних компонентів із паперових і картонних матеріалів та виробів із них, що контактують із харчовими продуктами.

ДСТУ EN  13258:2008 Матеріали та вироби, які контактують з харчовими продуктами. Методи випробування тривкості до цеку керамічних виробів (EN 13258:2005, IDT) / пер. з англ. і наук.-техн. редагування: К.Давидян, Е. Курлович, Л.Степанова, М.Гаврова, З.Шило; ДержУкрНДІФП. - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2010-01-01. - К.:ДП «УкрНДНЦ», 2018. - 6 с. - (Національний стандарт України)

 Сфера застосування: цей стандарт визначає два методи випробування (методи А та В) для визначення тривкості до цеку глазурованих виробів столового посуду, які контактують з харчовими продуктами і поглинають воду понад ) 0,5 % (визначено згідно з методом С ЕN 1183.

ДСТУ EN  1217:2008 Матеріали та вироби, які контактують з харчовими продуктами. Методи випробування водопоглинання керамічних виробів (EN 1217:1997, IDT) / пер. з англ. і наук.-техн. редагування: К.Давидян, Е. Курлович, Л.Степанова, М.Гаврова, З.Шило; ДержУкрНДІФП. - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2010-01-01. - К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: У цьому стандарті описано три методи випробування (А,В, С) водопоглинання керамічних виробів.

ДСТУ EN  1183:2009 Матеріали та вироби, які контактують з харчовими продуктами. Методи випробування  на термічний удар і термічну тривалість(EN 1183:1997, IDT) / пер. з англ. і наук.-техн. редагування: К.Давидян, Л.Степанова,Г.Кукушкіна, Т.Кулик; ДержУкрНДІФП. - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2011-07-01. - К.: ДП «УкрНДНЦ», 2018. - 5 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: У цьому стандарті описано методи (А і В) випробування на термічний удар і термічну тривкість крихких матеріалів, наприклад скла, склокераміки та кераміки, призначених для використання в печах, та як столового посуду.

ДСТУ EN  1184:2009 Матеріали та вироби, які контактують з харчовими продуктами. Методи випробування   на просвічуваність керамічних виробів (EN 1184:1997, IDT) / пер. з англ. і наук.-техн. редагування: К.Давидян, Л.Степанова,Г.Кукушкіна, Т.Кулик, Т.Кузьменко; ДержУкрНДІФП. - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2011-07-01. - К.: ДП «УкрНДНЦ», 2018. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: Стандарт визначає методи (А та В) випробування на визначення просвічуванності керамічних виробів.

ДСТУ EN 13193:012 Паковання. Паковання та довкілля. Термінологія (EN 13193:2000, IDT) /пер. з англ. і наук.-техн. редагування Е. Бекар, Е.Кривошеєв (наук. керівник), Т.Рубцова, Н. Шеваленко Тов. « НТЦ «ВНДІХІМПРОЕКТ» - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2013. - 10 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: Цей стандарт установлює терміни, використовувані в сфері паковання і довкілля.

 

Добавил: CNTB, 06.02.2021, в категорию Нормативна документація
Просмотров: 12 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0