(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Державні стандарти України з бібліотечної справи, які надійшли до фонду ЦНТБ

1. ДСТУ 3582:2013. Інформація і документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)  - Вид.  офіц. - На заміну ДСТУ 3582-97; чинний  від 2014-01-01. К.:  - Мінекономрозвитку України, 2004. – 15 с.-  (Національний стандарт України).

Сфера застосування: стандарт установлює загальні положення і правила скорочування слів і словосполучень українською мовою під час складання бібліографічного опису та умови їхнього використання.

2.  ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985). Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. – Вид. офіц. – На заміну ДСТУ 2395-94; чинний від 2001-07-01. – К.: Держстандарт України, 2001. – 8 с .-  (Національний стандарт України).

Сфера застосування: стандарт слід застосовувати в усіх ситуаціях індексування за участю особи, що здійснює індексування (далі індексатор), під час аналізування документів і пошукових запитів користувачів, складання рефератів, підготування предметних покажчиків для забезпечення уніфікації технології індексування документів, передусім, в організаціях, що обмінюються бібліографічною інформацією.

3. ДСТУ ISO 5127:2007. Інформація та документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, ІДТ). - Вид. офіц.  - Уведено вперше ; чинний  від 2009-10-01. – К.:  Держспоживстандарт України, - 2010. – 237с.- (Національний стандарт України).

Сфера застосування: стандарт призначений сприяти передаванню даних у сфері інформації та документування. У ньому подано терміни та визначення понять стосовно цієї сфери та її складники.

4. ДСТУ 4331:2004. Правила описування архівних документів (ISAD (G):1999, NEQ ) - Вид. офіц. – Уведено вперше; чинний від 2005-07-01 - К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 16с. - (Національний стандарт України).

Сфера застосування: стандарт установлює загальні правила описування архівних документів у процесі укладання довідників і баз даних: регламентує загальну структуру описової статті, визначає групи елементів архівного описання, їх загальний склад наповнення відповідним змістом та форму його розкриття, регламентує принципи багаторівневого описування і структуру багаторівневого описування відповідно до організації описуваних документів.

5. ДСТУ ISO 7220:2005. Інформація і документація. Оформлення каталогів стандартів (ISO 7220:1996, IDT). - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2007-01-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 15с. – Бібліогр.: с.15 - (Національний стандарт України).                                

Сфера застосування: призначення цього стандарту – надати настанови щодо систематизації       та укладання каталогів стандартів або видань, подібних до стандартів, для полегшення користування ними. Стандарт не поширюється на карткові каталоги та каталоги комп’ютерних баз даних..

6. ДСТУ ГОСТ 7.22:2004. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Промислові каталоги. Загальні вимоги (ГОСТ 7.22-2003 IDT). -  Вид. офіц. – Уведено вперше; чинний від 2005-01-01. -  К.:  Держспоживстандарт України, 2004. – 4 с.- (Національний стандарт України).

Область применения: межгосударственный стандарт распространяется на промышленные каталоги и устанавливает их виды, структуру, содержание, порядок подготовки, оформление, представление рукописей к изданию, издание и распространение каталогов.     

Добавил: CNTB, 15.05.2019, в категорию Нормативна документація
| Теги: Державні стандарти України з бібліо, які надійшли до фонду ЦНТБ
Просмотров: 54 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0