(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Центральна науково-технічна бібліотека харчової і переробної промисловості України

Структура бібліотеки. Апарат управління. Структурні підрозділи.


Апарат управління

 

Директор  

Уварова Людмила Василівна - (044) 279 63 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Головний бухгалтер

                                                                        Секер Ірина Володимирівна - (044) 279 63 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурні підрозділи

Відділ формування фондів та каталогізування документів 

 

Заступник директора - завідувач відділу

Лисенко Лариса Миколаївна, тел. (044) 279 63 44 

Головним завданням відділу є забезпечення повного, якісного та оперативного  комплектування фондів науково-технічною, економічною, суспільною та природо-науковою літературою, довідковими, бібліографічними матеріалами, періодичними та продовжуваними виданнями, каталогами, патентами, неопублікованими матеріалами, нормативно-технічними документами та іншими виданнями з харчової і переробної промисловості та суміжних галузей.

Основні функції відділу:

 1. поточне комплектування та доукомплектування бібліотечного фонду;
 2. прийом, облік документів, що надходять або вибувають;
 3. наукова обробка літератури, аналітико-синтетичне опрацювання надходжень до фонду;
 4. створення довідково-пошукового апарату для багатоаспектного розкриття бібліотечних фондів через систему каталогів і картотек, електронних баз даних;
 5. розробка інструктивно-методичних, технологічних та нормативних документів, які регламентують виробничі процеси та трудову діяльність співробітників відділу;
 6. вивчення інноваційного досвіду інших бібліотек з впровадження новітніх технологій і оптимізації робочого процесу.

 

 

 

Відділ інформаційно-бібліографічної та методичної роботи

 

Завідувач відділу

Березовська Натела Ревазівна, тел. (044) 279 85 78

Відділ здійснює науково-організаційну, інформаційно-довідкову та методичну роботу, спрямовану на розвиток бібліотечно-інформаційних ресурсів ЦНТБ, модернізацію технологічних процесів бібліотечно-інформаційної діяльності  ЦНТБ та бібліотек галузі.

Основні напрями діяльності:

 1. Формування та використання довідково-пошукового апарату та електронних інформаційних ресурсів.
 2. Інформаційно-бібліографічне обслуговування фахівців харчової галузі.
 3. Складання тематичних списків та тематичних добірок  за запитами користувачів.  
 4. Аналітичний опис статей з періодичних видань у відповідності до галузевих тематик.
 5. Впровадження єдиних комплексних технологічних рішень бібліотечно-інформаційної діяльності  бібліотек галузі.
 6. Вироблення організаційних, науково-методичних і практичних засад модернізації бібліотечно-інформаційної системи ЦНТБ та бібліотек галузі.

 

 

Головний методист

Сербіна Євгенія Миколаївна, тел. (044) 279 63 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ обслуговування користувачів

 

Завідувач відділу

Солдатова Олена Володимирівна, тел. (044) 279 85 78 

Обслуговує фахівців підприємств, установ, організацій, робота яких пов’язана з харчовим виробництвом, а також всіх громадян, яких цікавить література з різних питань харчових технологій.

Вивчає та задовольняє  запити користувачів на основі широкого доступу до усіх інформаційних ресурсів бібліотеки за традиційними та новими технологіями.

Репрезентує фонди бібліотеки шляхом організації виставок, переглядів літератури, днів фахівця та    інформації.

Основними функціями сектору нормативно-технічних документів є

 1. обслуговування користувачів бібліотеки нормативно-технічними та патентними документами,
 2. створення електронної бази даних описів до патентів та на корисну модель.

 

 

 

 

 

 

Сектор нормативно-технічних документів

 

Завідувач  сектору

Комарова Марина Петрівна, тел. (044) 238 94 77

 

 

Про Бібліотеку

Заснована в 1944 році при Міністерстві промисловості продовольчих товарів. Фонд складає понад 400 тис. примірників книг, періодичних виданнь та інше. Запрошуємо фахівців, студентів, викладачів вузів, науковців, підприємців, сфера діяльності яких пов'язана з харчовою галуззю.

Київ, вул.Б.Грінченка, 1.

« Ми також є тут
CNTBHP@GMAIL.COM
+3 8044 279 85 78
Ми на Facebook